Софтуер

Стокхолм ще се нуждае от 60 000 ИТ специалисти през следващите две години

CIO Media

Ръководителите на най-големите компании в Швеция, включително H&M и Ericsson, осъдиха депортирането на висококвалифицирани работници в момент, когато технологичният сектор на страната страда от липса на специалисти. В писмо, публикувано във финансовия ежедневник Dagens Industri и подписно от близо 30 СЕО, те заявяват, че експулсирането на чуждестранни служители „вреди на бизнеса“ и още че „шведските компании трябва да наемат от цял свят“.

„Ние не можем да очакваме инженери, ИТ специалисти и други да напускат страните си, ако рискуват експулсиране от Швеция поради непредсказуеми причини“, подчертават те.Бьоре Екхолм, СЕО на Ericsson, предупреждава в писмото, че ако компанията „иска да запази своите изследователски дейности, икономическата имиграция трябва да действа по прозрачен и предсказуем начин“.

Според Йохан Атби, основател на социалната мрежа Fishbrain, през 2020 година Стокхолм ще се нуждае от 60 000 ИТ специалисти или рискува да изгуби статута си на център за стартъп компании.

„При нас се наблюдава продължаващ общ ръст на работните места и широко разпространен недостиг на кадри в няколко професии. Това води до наличие на добри възможности за работа сред рекорден брой специалисти“, обяснява Анели Алмерус, анализатор към шведската служба по заетостта.  

Местната агенция по миграцията е подложена на критики за отказа ѝ да удължи разрешителните за работа на чуждестранни работници, което е довело до изгонването им от страната без ясни мотиви за това. В някои случаи чужденци са били депортирани, защото не са си взели задължителната отпуска или поради административна грешка на работодателя.


X