Софтуер

Логистиката на "Нестле България" - автоматизирана от заявката до плащането

CIO Media

Виргиния Стаматова


Българският клон на глобалната компания внедрява програмата Nestle Business Excellence, която предвижда използване на споделени услуги, стандартизация и опростяване на бизнес процесите чрез въвеждане на 6 стандартни за цялата група процеси "от край до край" (end-to-end) с възможна най-пълна автоматизация, използвайки съвременните технологии. Автоматизацията увеличава ефикасността в събирането и обработката на информационните потоци при бизнес процесите. Фокус в тази програма е автоматизацията на бизнес процесите в центровете на споделени услуги. Обновяването в мащаба на цялата корпорация е започнало през 2015-а и трябва да приключи до края на 2019 г.

Автоматизация на логистиката 

Както беше казано, "Нестле" внедрява Е2Е процеси, като един от тях е "от заявката до плащането"(Order to Cash, O2C) и обхваща всички стъпки от взимането на поръчка например чрез мобилното устройство на търговския представител, чрез В2В (business to business ) portal или други начини, през обработката му в SAP до подготовката на стоките в склада, включително планиране на транспорта до клиента, и накрая управление на плащанията на клиентите, пояснява Тодор Григоров, Globe ISIT Manager в "Нестле България". По думите му "целият процес се подпомага от различни модули на SAP и свързани към SAP приложения (complimentary applications), които се интегрират помежду си".Обработката и подготовката за експедиция на заявките става в SAP модули SD, IM, WHM, SAP Transportation пък се грижи за планирането на транспорта. Платформа Transporeon отговаря за взаимна връзка с транспортните фирми при планиране на транспорта, особено в системата на заявките. Сред преимуществата й са възможността да се виждат цените на превозвачите, преди да се избере доставчик. По отношение на логистиката на снабдяване "Нестле" внедрява E2E процес Source to Pay (S2P). За управлението на този процес се използват SAP Ariba, SAP MM и други модули.

Програмата Nestle Business Excellence предполага внедряване и на нови функционалности на SAP и други софтуерни приложения, които да подпомагат автоматизацията на процеса. За компания с мащаба на Nestle SAP е единственото решение, което може да осигури бързо протичане на транзакциите въпреки големия обем данни, но компанията използва много допълнителни приложения (complementary applications), свързани с интерфейси към SAP, както и облачни (cloud) платформи.

"С някои от клиентите използваме B2B портал за подаване на заявките, които после постъпват в SAP и се обработват според процеса order-to-cash, с други клиенти пък имаме изграден интерфейс чрез EDI", допълва още той. Порталът не е част от SAP, но между него и основната система на компанията има двупосочна връзка - след поръчката клиентите могат да следят движението й, фактурите, които са издадени, или новите продукти и промоции.

Достъп до специфична информация за логистика имат и различни отдели в компанията в зависимост от информационните им нужди. Отдел "Продажби" трябва да държат във фокуса си доставките, за да са сигурни, че клиентите са получили продуктите навреме, в заявеното количество и с високо качество. Както и навременното плащане от страна на клиентите. Маркетингът пък се нуждае от друг вид данни - за продажбите в реално време, наличните количества в складовете и срока на годност на стоките.

Веригата на доставките (Supply Chain) на фабриката на "Нестле" в София използва както някои от SAP модулите за управление на склада и заявките към доставчиците за суровини и опаковъчни материали, така и компоненти за планиране на производството.

Автоматизация на бизнес процесите

За да бъдат по-ефикасни и бързи, съвременните бизнес процеси все повече разчитат на технологични решения. Освен това моделите се променят все по-често и пазарната надпревара се е пренесла и на нивото на ИТ - колкото по-бързо една компания може да променя технологичните си решения, толкова по-конкурентоспособна става.Логистиката на "Нестле България" - автоматизирана от заявката до плащането

© CIO Media, Cio.bg


Затова една от основните идеи на Nestle Business Excellence е всички предприятия на корпорацията да работят в стандартизирани процеси. Цели се възможно най-голяма автоматизация, особено за центровете за споделени услуги (shared services centers), като се използватконцепции като роботизация на процесите (Robotic Process Automation). Чрез този подход се автоматизират дейности като обработка на транзакции, управление на данни, извършват се действия като отговор на определени причини или протича комуникация с други системи. Премахването на човешката намеса може да ускори процеса и да намали грешките. 


X