Софтуер

Тенденции, които променят логистиката

CIO Media

Виргиния Стаматова


Технологиите променят почти всяка бизнес дейност, включително веригата за доставки, гръбнакът на много индустрии, сред които продажби на дребно, електронна търговия, потребителски стоки, фармация и др. Компаниите днес хармонизират стратегиите си във връзка със случващите се и предстоящите технологични промени в организацията на доставките като роботика, изкуствен интелект (AI) и алгоритми за машинно обучение.Холограмните очила на Google (Google Glasses) и дроновете, някога смятани за футуристични, вече са част технологичното снаряжение в индустрията, което улеснява работата и подобрява ефективността. Ето и технологиите, на които най-много се залага да внесат коренна промяна в начина, по който се организират или изглеждат доставките:

Блокчейн

Логистичните предприятия ускоряват движението на стоките, заличават границите и създават условия за развитие на търговията. Въпреки това те се изправят и пред редица предизвикателства, сред които неправилно насочени или задържани по време на превоза пратки, които не могат да бъдат проследени. Чрез иновации като блокчейн, Големите данни и машинното обучение тези препятствия могат да се превърнат в нови ниши.

Навлизането на блокчейн и AI в логистиката се забеляза отчетливо от миналата година. Сигурността и прозрачността, които предлага блокчейн при съхраняване и споделяне на информация за транзакции или движение на товари, като в същото време прави по-бързи и по-прозрачни и най-простите операции, отварят голяма перспектива пред технологията. Например, ако уникалното ID на доставката е видимо по веригата, клиентът не може да отрече, че е получил стоката. По подобен начин в блок-веригата може да се въведе и номера на всеки камион, превозващ стоки. Различни проучвания сочат, че до 2021 г. около 1/4 от големите световни компании развиват проекти или вече използват блокчейн и AI за автоматизация на доставките.

Доставка по желание

Електронната търговия даде много преимущества за клиентите - голямо разнообразие от стоки и невиждани досега намаления. През 2017 г. видяхме, че някои търговци дават на клиентите си и избора през коя куриерска компания да получат заявените стоки. Тази тенденция вероятно ще стане по-изразена през 2018 г.

Това означава, както повече конкуренция между компаниите работещи в сегмента "последната миля", така и възможност за изява: те излизат от "задния двор" на търговската верига и привличат към себе си вниманието, участвайки в така важното подобряване на клиентското изживяване. Разменната монета в него са новите, ориентирани към клиентите услуги.

Еластична логистика

Еластичната логистика се отнася до възможностите за разширяване и свиване на капацитета на веригата за доставки към определен момент според изискванията на пазара. Гъвкавите решения за автоматизация увеличават еластичността на логистичната инфраструктура, за да отговорят подобаващо на пазарните колебания. Макар че предоставя отговор на конкретни изисквания като контрол на разходите, управление на складове, географски ограничения, канали за дистрибуция, приоритетни доставки и много други, еластичната логистика не е от типа "едно решение за всички".

Ежедневните операции във веригата на доставките зависят от взаимодействието между търсенето и предлагането. За да се справят с колебанията в поръчките, логистичните компании правят операциите си еластични и планират капацитета си според изискванията на пазара. Все повече търговски компании изнасят доставките към клиентите си на трета страна. Така те успяват да заявеното от потребителите да стигне до тях навреме, без да влизат в разходи, въпреки покачването на търсенето. Еластичната логистика позволява подобряване на клиентското изживяване, допълнителна видимост, свързаност на всички бизнес процеси, гъвкавост и мащабируемост и др.

Перфектна доставка

Друга тенденция, която според експертите ще набира мощ през годината, е изискването за "перфектната доставка". Умелото справяне със сложността на "последната миля", увеличава шансовете за идеалното изпълнение на доставката. Компаниите са наясно, че това е от огромно значение за клиентската удовлетвореност.

"Перфектните поръчки" са процентът доставени точни продукти, на точното място, в подходящото време, с добър външен вид и правилно опаковани, според поръчаното количество, с подходящата документация, а също - на клиента, който наистина ги е заявил. През 2018 г. постигането не просто на "точните" доставки, а на "перфектните" ще бъде едно от най-важните конкурентни предимства за търговците и логистичните компании.

Дронове и холограмни очила

Автоматизацията и мобилността помагат на компаниите да се конкурират, холограмните очила и дроновете могат да повишат логистичната производителност. Подкрепени от добавената реалност (AR), която позволява търсене на маршрута без ръце, разпознаването на получателя и др., доставките ще станат по-бързи и по-ефективн

С увеличаването броя на безпилотните летателни средства и използването на холограмни очила оперативната ефективност на логистиката на първия и последния километър ще се увеличи заедно с гъвкавостта и скоростта на доставка в сложните и претоварени метрополиси.

От данните към логистика, основана на прогнози

Чрез прогнозирането на търсенето и изучаването на различни модели, извлечени от данните, компаниите могат да получат в аванс така ценната информация за бъдещи заявки за продукти и да планират своите операции предварително. В непрекъснато променящия се пазар изпреварващата доставка е ключът и логистиката, основаваща се на данни, ще може да се възползва от това предимство. Прогнозите сочат, че все по-голям брой компании ще ползват алгоритми за Големи данни, различни техники за визуализацията им и по-интелигентни анализи, което ще повиши ефективността на процесите и качеството на услугите, съкращавайки сроковете за доставка.

Голямата промяна обаче през 2018 г. ще бъде, че компаниите ще използват тенденциите за търсене, основани на географски принцип, за да предвидят предварително интереса към определени продукти в даден регион. Така например, ако много хора в София, Пловдив или друг град търсят нова книга, която трябва да бъде пусната на пазара следващата седмица, най-близкият склад може да получи данните и да поръча допълнителни копия, за да се използва възможността за продажби максимално.

Изграждане на устойчива и рентабилна верига на доставките

Логистичните компании обвързват бизнес целите си с устойчивостта. За да намалят на въглеродните емисии, те възприемат най-добрите практики в тази насока. Според Световния икономически форум компании като UPS, DHL, SABMiller и Nestlé са сред водещите, с фокус върху устойчивостта, като за някои увеличението на приходите е с 20%, разходите на веригата за доставки намаляват до 16%.

За да се постигне ефективност и да се намалят въглеродните емисии, големите производители и търговци ще си сътрудничат с компаниите за доставки, предлагайки интелигентно автоматизирано маршрутизиране и операции.

Като цяло логистичната индустрия се стреми към опростяване на най-тромавите процеси, като елиминира еднообразните и повтарящи се задачи, за да създаде по-ефективна организация, като същевременно задоволи желанията и нуждите на своите клиенти.


X