Софтуер

2018 - време разделно за дигитализацията

CIO Media

Виргиния Стаматова


Средният ИТ бюджет на една международна компания през 2017 достига рекордните 107 млн. долара, което е 23 процента увеличение спрямо предходната година, когато са похарчени около 86.6 млн. долара. Данните са от изследване на Световната асоциация за управление на информацията (Society for Information ManagementSIM), в което са участвали 760 организации и 469 CIO.

Изследването се провежда на годишна база от 1980 и показва още ИТ разходите в съотношение с приходите на корпорациите. През 2017 е отбелязан ръст от 20 на сто на този показател, като бюджетът за технологии възлиза на 6.08 процента от приходите на бизнеса спрямо 5.04 през 2016.Обновяването на ифраструктурата трябва да е политика

В Nestle преди внедряването на новите решения се правят промени в бизнес процесите, основани на добрите практики, пояснява Тодор Григоров, Globe ISIT Manager на "Нестле България". "Ролята на CIO-то в определянето на ИТ бюджета във всяка организация е различна, защото става дума за различен процес. Бюджетът обикновено включва оперативни (OPEX) и капиталови (CAPEX) разходи за следващата година (илипо-дълъг период). Бюджетът за оперативни разходи трябва да взима предвид както ИТ персонала, така и разходи по лицензи, консултанти и др. ИТ бюджетът за капиталови разходи зависи от политиката на компанията за обновяване на хардуера - лаптопи, работни станции, принтери, сървъри, но и от плановете за големи проекти. Добре е да е приета стратегия и да се разбираче това влияе на финансовите резултати. Необходим е баланс, защото ако не се обновят лаптопите и работните станции примерно на всеки 3 години, след време някои потребители няма да могат да си вършат работата или различни обновявания на операционните системи няма да могат да се извършват. И това ще се отрази на бизнес резултатите на дружеството. Когато има възприета практика на всеки 3 години да се обновяват определени части от инфраструктурата, разходът влиза в планирането на компанията. Основен принцип е, ако бизнесът иска проекти, изискващи по-големи инвестиции, те да се заявят в определено време, защото планирането на бюджета е процес. Например в "Нестле" ние искаме от бизнеса през март на текущата година да заяви нуждите си през март за следващата година, защото при промяна на бизнес модела или бизнеса процес инвестицията може да е много голяма, от порядъка на четвърт или половин милион лева, и това трябва да се планира много внимателно, да се разработи бизнес случай и да се обясни пред ръководството.

Цялостната тенденция за нарастване на разходите за ИТ предполага, че организациите оценяват приноса на дигитализацията като движеща сила на бизнес стратегията и трансформацията. От друга страна, проучването разкрива значителни

разлики в ИТ бюджетите на различните отрасли. Секторите, които харчат най-много за технологично обновяване (като процент от приходите си), са на първо място ИТ индустрията (производителите на хардуер и софтуер) - 15.9 процента, неправителствените организации - 11.6 на сто, а чак на трето място се нареждат компаниите от финансовия сектор (застрахователни дружества и банки) - 9.7 процента. Въпреки това в редица основни за икономиката сектори разходите за ИТ остават относително ниски, далеч под средното ниво от 6.08 процента. Сред тях са търговията на дребно и едро с около 1.4 на сто, строителство и архитектура - 1.6 процента, и енергетика - 1.9 на сто.

Увеличение на средствата за ИТ докладват 74 процента от организациите, а 20 на сто съобщават за намаление. Сред основните причини за спада на ИТ бюджетите са по-ниските експлоатационни разходи и завършилата дигитализация в някои отрасли.

Изследването отчита още увеличение на търсенето на ИТ кадри: 61.3 процента от организациите са разширили ИТ отдела си през 2017 спрямо 56.1 на сто през 2016 и 49.3 процента през 2015. Запитани за очакванията си за 2018, 70 на сто от ИТ мениджърите са отговорили, че през годината планират увеличение на броя на специалистите в екипите.

Според данните на SIM един CIO е склонен да остане на работното си място около 6.67 години през 2017, докато през предходните 4 години смяната на компанията става средно на 5.44 години. Едва 21 на сто от ИТ мениджърите са били служители на компанията, а 23.8 на сто от тях нямат предишен опит в ИТ, което е увеличение със 164.4 процента спрямо 2013, когато този показател възлиза на 9 процента. Обяснението за промяната във фокуса на позицията според анализаторите е свързано с опростяването на ИТ средата, което позволява да се отстъпи от безапелационното изискване за техническа експертиза към все по-значимото за бизнеса ефективно харчене на парите за технологии.

ИТ директорите по света непрекъснато трябва да оценяват смяната на авангардните технологии, бизнес модели и икономически промени, които ги заливат: машинно обучение; блокчейн; Интернет на нещата; Индустрия 4.0; икономиката, която разчита на абонаментни услуги и все по-малко на закупени активи, автономните вещи; цифровата трансформация.

Определено 2018 поставя CIO в позицията да вземат също толкова трудни решения, както през последните две.

 Но нито един ИТ мениджър не може да пренебрегне значителните бизнес възможности, които предлага напредъкът на технологиите: по-ниски разходи; по-ефективни вериги за доставки; по-сигурни мрежи и хранилища за данни; по-динамични и надеждни продукти; персонализирано обслужване на клиенти; и - ако ИТ отделите се справят със задачата добре - ще има по-богати и лоялни клиенти. Ето някои основни тенденции през 2018, които се открояват в изследванията на пазарните агенции.

Отвоюване на авторитета

Спомняте ли си откога се говори, че дигиталните директори ще намалят периметъра или дори заменят ИТ директорите? През 2014 г. IDC прогнозира, че около 60 процента от световните компании - доставчици на ИТ продукти и услуги, ще заменят позицията на CIO със CDO (Chief Digital Officer). Към това мнение година по-късно се присъедини и PwC, посочвайки, че CIO водят дигитализацията в около 40 на сто от предприятията, но след три години те ще отговарят за цифровизацията на едва 31 процента от глобалната икономика. Досега тази прогноза не се е сбъднала и очевидно през следващите близо две години също няма шанс.

Според Тодор Григоров няма опасност позицията на ИТ директора да бъде погълната от различните "диджитал" мениджъри: "Бизнесът и регулациите непрекъснато изискват да се правят промени и да се въвеждат иновативни решения. В този смисъл CIO-то има нови отговорности и функции, непрекъснато се променят кръгът от задълженията му, но въпреки това той е човекът, който интегрира и поддържа всички информационни решения в една компания, макар и те да са разностранни. В някои компании, включително и в "Нестле България", има диджитал специалисти в различни отдели и е-къмърс специалисти. Но те не са част от ИТ отдела, макар че имат допирни точки с информационните технологии. Подобно на другите звена, те разчитат на поддръжката на ИТ отдела." И в случая на "Нестле" в ИТ отдела има digital champion, който е отговорен за ИТ сигурността на digital applications(платформи)Той консултира диджитал специалистите в различни отдели и е-къмърс специалистите относно различни платформи, вътрешни стандарти заdigital и т.н. и е контактно лице към външни организации, когато има да се обсъждат технически задачи.

Анализаторите от Forrester Research са категорични, че CDO ще изчезне в през следващите пет години, тъй като цифровата трансформация на компаниите е цялостен процес и не опира до няколко специални инициативи. Според анализаторите тя ще се превърне в основен двигател на бизнеса, генериращ приходи. Затова CIO ще поеме контрола върху цифровата стратегия, работа с главния изпълнителен директор и останалите членове на директорския борд, които отговарят за продажбите, маркетинга, HR и операциите. (Повече за новите дигитални специалности - на стр. .......ОТПРАВКА - "Без управлението на данните успехът на компаниите е невъзможен" /ИТ кариери)

Това не означава, че ИТ директорите могат да си отдъхнат. Forrester отбелязва, че 60 процента от изпълнителните директори все още смятат, че техните компании изостават от инициативите за цифрова трансформация, и предвижда, че 20 на сто от тях ще допуснат грешки. Пазарната агенция твърди, тези изостанали компании ще загинат или ще бъдат придобити.

Според прогнозата й 2018-а е годината, в която CIO, които все още не са се заели да обновяват ИТ средата, трябва твърдо да завят или възстановят цифровия си авторитет. Залогът е кариерата им и уместността на фирмите, в които работят.

Нов подход към ИТ сигурността

Няколко колосални теча на данни през 2017 ще послужат като настолен пример през следващите години за цената на неефективните практики в сферата на сигурността. У нас засега компаниите не са задължени от законодателя да докладват за подобни инциденти, но от 25 май, след влизането в сила на Общия европейски регламент за защита на личните данни (GDPR), това ще се промени. Но течове не липсват, а голяма част от неприятните случки циркулират като фолклор в бранша. Вината обикновено е на служителите извън ИТ отдела, но компаниите не обичат да губят пари, още повече по подобен начин. Според едно от последните проучвания на SIM, проведено сред 1178 CIO на глобални компании, киберсигурността е предизвикателство номер 1 пред организациите им, това е въпросът, който лично ги притеснява. Анкетираните признават, че през 2017 г. са изразходвали по-малко средства - 5.3 процента от ИТ бюджетите за защита на корпоративните мрежи, отколкото през 2016 г., когато са били заделени 6.2 на сто. В проучването се посочва, че компаниите трябва да станат по-умни и по-ефективни в защитата на чувствителните данни, особено тези, които касаят клиенти и бизнес партньори.

Пазарната агенция GFK, чийто основен бизнес е свързан с продажба на информация, е потърсила решение на въпроса за сигурността в централизацията, стандартизацията и криптирането на данните. ИТ мениджърът на българското дружество, Емил Джиновски, споделя, че централизацията осигурява по две копия на всички данни, като едното се съхранява централно, а другото - локално. 

Анализаторите от Research Longitude виждат дългосрочно решение на въпроса със сигурността в облака, тъй като защитата на данните се превърна в основна компетентност на повечето глобални доставчици на подобни услуги. Нищо чудно, че колкото по-високо е нивото на зрялост на една организация, толкова по-голяма е увереността й, че успешно защитава данните си, сочи проучване на глобалния бизнес, проведено от агенцията.

А Gartner посочва, че до 2022 рейтингът на киберсигурността на компанията ще стане толкова важен, колкото и нейният кредитен рейтинг - клиентите, доставчиците и партньорите ще оценят риска от правене на бизнес с дадена компания според този показател. Как бихте оценили информационната сигурност във вашата компания сега?

Изнесете бизнеса на компанията извън традиционните му граници

Интернет на нещата (IoT), машинното обучение, усъвършенстваните анализи на данни и други модерни технологии намират място в съвременната индустрия. ИТ директорите имат поглед върху инструментите, с които компаниите могат да навлязат в близки сегменти - дори това да означава разделяне с част от собствения бизнес модел.

В САЩ редица селскостопански компании навлизат в застрахователния бизнес, предоставяйки услуги на земеделските стопани, които включват анализ на почвата, времето, добива на реколтата и други данни. У нас преди няколко години във връзка прегледа на активите на банките и затегнатите правила за кредитиране различни компании - от брокерски агенции за недвижими имоти до един от телекомите, започнаха да предлага микрокредити.

По всяка вероятност подобни пресечни точки между индустриите ще генерират следващото поколение бизнес възможности. Неотдавна българското Министерство на здравеопазването предложи нова наредба за отнемане на шофьорските книжки на хора с диабет, сърдечно-съдови заболявания и високо кръвно във връзка с предпазване от автопроизшествия. Предложението беше критикувано в социалните мрежи, при положение че нямаме закон срещу агресивното шофиране и че съвременните технологии предлагат решение на въпроса със здравния статус на шофьорите. Наскоро американската компания за здравни иновации UTS Global пусна IoT устройство, което пресича автомобилната индустрия. Това е нещо като цифров стетоскоп и при вграждане вколана на автомобила следи здравните показатели на водача в реално време. Ако той претърпи сърдечен удар или друг друг животозастрашаващ епизод, устройството автоматично паркира колата и се обажда за линейка. Така че въпреки известните резерви към сигурността на IoT явно свързаните устройства могат да дадат решения на различни въпроси.

Машинното обучение - голямо предизвикателство

Машинното обучение (ML) е друга технология, която в началото на миналата година се числеше към графата "експериментални". Днес тя е напуснала лабораториите на футуристите и навлиза в различни бизнес сфери. Фирмите в индустрията вече използват приложения, наподобяващи алгоритми за машинно обучение. Те анализират и постоянно се учат от огромните количества данни, които поглъщат, за да подобрят вземането на бизнес решения и да предприемат действия. В обслужването на клиенти все по-често чатботове отговарят на въпросите на потребителите и им помагат да направят по-добър избор. (Gartner очаква до 2021 над 50 процента от предприятията да харчат за разработването на ботове повече, отколкото за мобилни приложения.) По отношение на човешките ресурси приложенията, базирани на машинно обучение (ML), обещават да спомогнат за наемането на кандидатите с най-добра подготовка и да помогнат на организациите да предскажат "износването" на специалистите. В маркетинга такива инструменти позволяват на фирмите да персонализират офертите на клиентите и да измерват доколко са удовлетворени те на различни цифрови точки.

Миналата година бизнесът започна да изследва и експериментира с приложения, базирани на изкуствен интелект и неговото машинно обучение, тъй като градивните елементи (специфични за отделните отрасли алгоритми, съхранение и изчислителна мощ по заявка в облака, големи количества вътрешни данни и такива на трета страна) най-накрая бяха на разположение.

Според ИТ мениджърите, участвали в анкетата на Gartner за 2018 г., предизвикателствата пред изкуствения интелект продължават, а машинното му обучение е най-проблематичната технология. Най-честият проблем - намиране на служители с необходимите умения. Независимо от това очакванията са през годината да бъдат разгърнати редица производствени приложения, базирани на машинно обучение, които ще ухажват клиентите и ще задействат операциите.

Автоматизация на всички възможни дейности

Служителите няма да могат да се съсредоточат върху нещата, които наистина имат значение, ако голяма част от времето им минава в рутинни задачи. Машинното обучение позволява на компаниите да автоматизират работата, която някога е била запазена зона на хората, при това се подобрява точността и ефективността, а за човешкия фактор остават по-продуктивните задачи.

Анализаторите прогнозират, че до 2020 г. кандидатите за работа в около 20 процента от големите световни компании ще взаимодействат с чатботове, задвижвани от AI, освобождавайки работодателите от първоначалните административни задачи по идентифициране на нови таланти.

Корпоративните ИТ отдели, които използват облачните услуги, се освобождават от рутинни дейности като системна поддръжка, ъпгрейди и т.н. Автономната база данни в облака освобождава администраторите от задължението за безкрайни настройки и настройки на системата, като им позволи да се отдръпнат от клавиатурите и да погледнат бизнеса от гледна точка на финансовия или търговския директор.

Повече ресурс за иновации

В продължение на десетилетия успешните изпълнителни директори караха  CIO-тата да харчат 20 процента от ИТ бюджета си за иновативни проекти, които ще дадат добавена стойност на бизнеса, и около 80 на сто за поддръжка. А ИТ директорите трудно можеха да излязат от капана 80 към 20 - днес обаче облачните услуги им дават идея как да се освободят схемата, защото ги разтоварват от поддръжката. Надяваме се това да се случи и средствата, предназначени за внедряване на нови технологии, да се увеличат, защото бъдещето на компаниите зависи от този баланс.


X