Софтуер

Siemens инвестира в ново 3D производство във Великобритания

CIO Media

Siemens ще инвестира 30 милиона евро в нова, иноватовна производствена база на компанията за адитивно производство (познато и като 3D принтиране) Materials Solutions Ltd, която е част от германския концерн. Планирано е новата база да бъде разположена в Уорчестър, Великобритания, и да заработи през септември тази година, като по този начин капацитетът на Materials Solutions Ltd. ще нарасне двойно, увеличавайки броя на машините за 3D принтиране до 50. С отварянето на новото производствено звено ще се открият и над 50 високотехнологични работни места.

Тази мащабна инвестиция е част от плановете на Siemens да развива глобален бизнес в областта на адитивното производство за авио-, автомобилната и други индустрии.

Новата фабрика ще бъде изцяло оборудвана с решения на Siemens в областта на дигитализираното предприятие ( Digital Enterprise solutions), както и продукти от портфолиото й, включващо софтуерни системи и компоненти за автоматизация.

Адитивното производство е водещо в нашата стратегия за дигитализация“, коментира Вили Майкснер, главен изпълнителен директор на направление Енергия и газ на Siemens, и добавя: „Тази значителна инвестиция доказва нашето убеждение, че в сектора на адитивното производство има огромен потенциал за иновации и растеж. Това е и следващата ни стъпка по пътя към постигането на амбицията ни да бъдем пионери в индустриализацията на тази вълнуваща нова технология и показва нашата водеща роля по пътя към Четвъртата индустриална революция“.


Siemens инвестира в ново 3D производство във Великобритания

© CIO Media, Cio.bg

Siemens е лидер не само в използването на технологии за 3D-принтиране, но и като доставчик на софтуер за автоматизация на тази технология.

Чрез компанията Materials Solutions германският индустриален концерн предлага цялостни решения за инженеринг и 3D принтиране за производството на части за клиенти от авиационната и автомобилната индустрия, както и моторните спортове.

През 2016 г. Siemens придоби мажоритарен дял в Materials Solutions Ltd. Компанията е пионер в използването на технологията на селективното лазерно разтопяване (Selective Laser Melting) за производство на висококачествени метални части, с фокус върху високотемпературните сплави. 


X