Софтуер

Над 60% от българските компании не използват CRM системи

CIO Media

Повече от две трети (64%) от българските компании не използват системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM системи). Същевременно обаче около 80% от тях предвиждат да внедрят подобни системи през следващите три години. Това показва проучване на консултантска компания Некст Консулт, резултатите от което бяха представени по време на тазгодишната Salesforce конференция.

CRM системите са най-широко разпространени сред ИТ компаниите (над 65%), следвани от организациите за транспорт и логистика (почти 50%) и фирмите в сферата на услугите (близо 40%). Без помощта на гъвкави софтуерни решения в днешно време е невъзможно да се отговори на нуждите на потребителите, да се анализира събраната информация за клиентите и да се поставят „тригери“ за последващи действия на база тяхната персонална активност, изтъква Орлин Дочев, управляващият партньор на Некст Консулт. Той допълва, че много от бизнесите в страната страдат от липсата на автоматизирани процеси и проследимост, както на „in house” дейностите, така и на цялата комуникация с клиента – от привличането, през продажбата до обслужването.

Преди обаче да се стартира внедряването на система, независимо дали става дума за CRM, ERP или друга, е необходима ясна стратегия на развитие и предварителна подготовка на компанията. За да се постигнат целите по най-добрия начин, компаниите трябва да начертаят своя план и да си осигурят нужните ресурси. Липсата на такава подготовка води до неяснота относно целите на проекта, очакваните резултати, автоматизиране на неефективни бизнес процеси, липса на проследимост, неясни отговорности, срокове и бюджет, предупреждава Тошко Петков, партньор „Управленско Консултиране“ в Некст Консулт.

Не на последно място добрият консултант е ключов за успеха на CRM проектите, единодушни са представителите на Дилком, SOS Детски Селища, Fadata и Бултекс 99, които се включиха в конференцията, за да споделят своя опит от въвеждането на системите. „Ключов фактор при внедряването е не само техническият опит на консултантите, но и умението им да разбират бизнес процесите“, сподели Мирослав Славов, търговски мениджър на Бултекс 99. Може да имаш най-добрата система, но ако не е настроена „по мярка“ за теб и я „чакаш“ неопределено дълго време, сякаш нищо нямаш, убедени са представителите на компаниите.


Над 60% от българските компании не използват CRM системи

© CIO Media, Cio.bg


X