Софтуер

Кога доставчиците на облачни услуги таксуват компаниите?

CIO Media

Доставчиците на публичния облак не таксуват своите потребители при внасянето на данни. Но изискват да се плати при изнасянето им извън облака. Изходните такси се променят постоянно и са различни при отделните доставчици. Например, Amazon Web Services таксува по следния начин за гигабайт:

  • от 1GB до 10TB: 0.09 долара

  • от 10TB до 50TB: 0.085 долара

  • от 50TB до 150TB: 0.07 долара

  • от 150TB до 500TB: 0.05 долара

  • от 500TB или повече: трябва да се свържете с Amazon.

Всъщност колкото повече данни се преместват, толкова по-евтино излиза движението на един гигабайт. Голяма част от компании, които използват публичния облак плащат такси за ежедневните транзакции, като преместване на информацията от базирания в облака сторидж във физическия такъв. Организациите, които тепърва започват да работят с облака, няма да усетят особено финансово затруднение. Но по-старите потребители, които местят данни от своя доставчик на облачни услуги непрекъснато, могат да получат една значителна сметка накрая.


Кога доставчиците на облачни услуги таксуват компаниите?

© CIO Media, Cio.bg

Разбира се, тези такси няма да повлияят особено на бюджета, но често компаниите забравят за тях, когато планират своите разходи и обмислят възвращаемостта на инвестициите за използването на облака. В действителност поне за следващите няколко години, ИТ организациите ще искат техните базирани в облака приложения и данни да работят добре с данните в инсталациите. Това означава, че голямо количество информация ще се премества напред и назад, т.е. те ще трябва да плащат по-високи изходни такси.

Специалистите съветват да се въведат инструменти за управление на разходите, за да се знае за какви услуги компаниите са били таксувани. Освен това е добре мениджърите да са наясно кой използва услугите, така че в крайна именно тези хора да получат сметка за това. Подобен подход със сигурност много бързо ще доведе до подобряване ефективността на работата.


X