Софтуер

Умните градове се нуждаят от облака

CIO Media

 

Според данните на IDC умните градовете бързо се развиват и облакът е причината за това. Очаква се инвестициите да се увеличат значително до 2021, достигайки 45,3 млрд. долара. Какво всъщност представлява умният град и какво общо има той с облачния изчислителен модел?

Идеята за умните градове не би могла да се реализира без интернет на нещата и облачните технологии. Това включва интелигентен трафик и управление на транспорта, GPS локализация за полицията, интелигетно използване на водните ресурси и електроенергия, както и всичко останало, което е автоматизирано и прилага базирани в облака когнитивни изчисления, анализи и други.

Реалното предимство от използването на публичния облак за създаването и управлението на умните градове не е свързано с предлагането на основни изчисления и сторидж. Истинското преимущество е възможността за преизползването на общите услуги на умния град и в други населени места, тъй като тези услуги ще бъдат продавани и управлявани от доставчиците на публичния облак.

Важната роля на доставчиците е да създадат набор от услуги с най-добри практики за всички градове, които искат да внедряват иновациите. Доставчиците на публични облачни услуги ще бъдат средството за споделяне на тези технологии, а те на свой ред се нуждаят от градовете, за да могат да определят какви точно са тези услуги.

Другото важно предимство е намаляването на разходите. Всъщност няма реална причина един град да тръгне по този път на развитие освен ако това няма да намали оперативните разходи и няма да предостави по-добри услуги на гражданите. С други думи не е достатъчно едно населено място да бъде „умно”, то трябва да използва данъците по един по-ефективен начин.

Някои градове днес успешно се превръщат в „умни”, проправяйки пътя за другите. Разбира се, това ще бъде един еволюционен процес, като се очаква автоматизацията да се появява в различни моменти и на различни места. В крайна сметка, когато става дума за градска управа, нещата невинаги се случват бързо.


X