Софтуер

Ако разработите софтуер с Microsoft, то вече ще притежавате права над него

CIO Media

 

Microsoft ще позволи на своите клиенти да споделят правата върху интелектуалната собственост, която е резултат от партньорство с компанията. Тъй като все повече фирми се включват в бизнеса за разработка на софтуер, се очаква този въпрос доста често да бъде повдиган. В тази връзка ходът на компанията идва точно навреме.

Досега съществуваше объркване за това кой точно има права върху интелектуалната собственост. Това на свой ред пораждаше притеснение, че без механизъм, който да гарантира на клиентите патента за техните решения, технологични компании като Microsoft ще навлязат на пазарите на тези потребители и ще се конкурират чрез тяхната собствена технология.

Всъщност очаква се в бъдеще повечето големи компании да се превърнат в създатели на някаква интелектуална собственост. Това, което обявиха от Microsoft, ще помогне на тези фирми да защитят своите иновативни решения.


Ако разработите софтуер с Microsoft, то вече ще притежавате права над него

© CIO Media, Cio.bg

Принципите на Microsoft за споделена иновация обхващат следните области:

  • Уважение правото на собственост на съществуващата технология. Microsoft обещава, не само самата компания, но и нейните клиенти да притежават правата върху подобренията, направени на съответната технология.

  • Гарантиране правата на клиентите върху новите патенти. Клиентите, а не Microsoft, ще притежават правата за даден патент, вследствие от работата по споделената иновация.

  • Microsoft ще получи лиценза обратно за всички патенти в новата технология, които са резултат от споделена иновация. Но той ще бъде ограничен до подобренията на платформите.

  • Поддръжка на отворен код. Microsoft ще работи с клиенти, за да предостави своя код за проекти с отворен код.

  • Софтуерна преносимост. Microsoft няма да налага никакви договорни ограничения, които да попречат на клиентите да използват новата споделена иновация на други платформи.

  • Прозрачност. Microsoft ще работи с клиенти да гарантира прозрачност по IP въпроси, докато се работи по споделяния проект за иновации.


X