Софтуер

Чатботове за бизнеса

CIO Media

Гласовите асистенти с изкуствен интелект вече са стандартна функция в смартфоните, а намират и място в домовете на хората. Те могат да предоставят информация, да изпълняват задачи като пускане на музика или аудиокниги, поръчване на продукти и контролиране на топлината и светлината. Значението на изкуствения интелект (Artificial Intelligence – AI) за потребителите е огромно. Но именно от приложението му в компаниите ще започне реалната трансформация на нашия живот. Една от най-вълнуващите области е разработването на чатботове.

Технологиите за гласов интерфейс имат ключово значение в областта. Те комбинират функциите за дълбочинно обучение от автоматичното разпознаване на реч с обработката на естествен език. Това ще позволи на компаниите да създават интелигентни услуги за всички устройства, да увеличават продуктивността и да освободят време на своите служители за постигне на повече иновации. Напредъкът на компютърните науки позволи да се преодолеят трудностите при висококачественото езиково разпознаване - задача, чието изпълнение изисква: сложни алгоритми, достъп до голям набор от данни и достъп до голяма инфраструктура. Освен това организациите могат да се възползват от гласовите интерфейси без необходимост от експертиза, данни и инфраструктурни ресурси. Чрез базираните в облака гласови интерфейси тези видове технологии за дълбочинно обучение се демократизираха. Това на свой ред позволи на разработчиците да въвеждат бързо AI решения, с малки разходи и без необходимостта от обучаване със сложни AI алгоритми.

Например, чатбот технологията може да се използва за създаването на виртуални кол-център асистенти за справяне с някои рутинни административни задачи като проверяване на баланс по сметка или скорошни транзакции, както и за насрочване на ангажименти. Автоматизацията на тези прости административни задачи позволяват да се отдели повече време за услугите, които имат по-голямо значение за клиентите. Организациите за финансови услуги като Capital One вече използват чатбот технологията при обслужването на клиентите. Те са интегрирали поддръжка за Amazon Alexa в свето приложение за банкиране на дребно, което автоматизира по-обикновените услуги като плащане на сметка.


Чатботове за бизнеса

© CIO Media, Cio.bg

Технологията намира приложение не само при обслужването на клиентите, но и при работата на служителите в самата организация. Компаниите интегрират интелигентни чатботове, за да увеличат продуктивността и да улеснят ежедневното изпълнение на задачите. Например, компанията Infor използва чатбот, който помага на служителите като им предоставя достъп до данни за продажби и маркетинг. А бизнес потребителите съответно могат да задават въпроси гласно или писмено.

Всъщност за сравнително кратко време беше постигнат значителен напредък в областта на разговорните интерфейси. И макар възможностите на тази технология в този съвсем начален етап на развитие да изглеждат впечатляващи, то в бъдеще тя вероятно ще продължи да ни изненадва. В момента се работи върху способностите на изкуствения интелект да прави преводи в реално време. Представете си конферентен разговор, при който всички могат да говорят на своя роден език и в същото време да се разбират. По подобен начин, след като преминем от обработка на естествен език към технологии за разбиране на естествен език, ще можем да си комуникираме с машините по един по лесен начин, пригоден спрямо личните езикови предпочитания на потребителите.

Често чатботовете и асистентите, работещи с изкуствен интелект, се свързват с потребителските устройства. Но в крайна сметка това, което ще повлияе върху бъдещето, ще бъде тяхното приложение в бизнес.


X