Софтуер

Митовете за Индустрия 4.0

CIO Media

Индустрия 4.0 е термин, който се използва в медиите, за да се опишат всички технологични иновации, които подобряват производителността. Това включва изкуствения интелект (Artificial Intelligence – AI), Интернет на нещата и анализът на данни. Все по-често обаче възникват въпроси за използването на изкуствения интелект и как той ще се отрази на бизнеса. Липсата на отговори на свой ред създава грешни представи за характера на тази нова ера, за това какво тя предлага и какви предизвикателства ще породи. За да се извлече полза от промяната, е важно да се обяснят и разберат някои от съществуващите митове.

Първият мит е свързан с идеята за „изкуствения интелект в кутия”, който ще изисква само захранване с данни, без да знае какво те означават. На практика, AI трябва да бъде комбиниран с подходящия индустриален опит и физически модел на машините. Докато постигането на 90% адекватни препоръки за покупка е добър резултат за книжарница, една грешка при анализа на самолетните данни може да има катастрофални последствия. Истината е, че изкуственият интелект все още изисква намесата на човек и „точна наука”, за да бъде ефективен. Независимо от това колко много данни има дадена машина, не бива да се подценява важността на традиционните умения в химията, материалознанието или оптимизирането на процесите. Всъщност тези традиционни умения ще продължават да носят около 90% от добавената стойност.

Другата грешна представа е, че трябва да се събират данни, за да се извлече полезна информация. При индустриите обемът на информацията е значително по-голям от този в потребителските домейни. Например, един самолетен полет генерира също толкова данни, колкото Twitter в глобален план за една седмица. За да се получи гарантирана възвращаемост на инвестициите, една компания трябва да започне с идентифицирането на конкретни подобрения и след това да извлече нужната информация, която ще помогне да се постигнат целите. Периферните изчисления са добър пример за това как анализите могат да се използват за обработка на данни от сензори в самото устройство и да се извличат в реално време, като не се управляват от централен облачен сторидж, преди намаления обем да се пренасочи към облака.


Митовете за Индустрия 4.0

© CIO Media, Cio.bg

На последно място, макар не и по значение, важността на човешкия фактор и правилната технология често са подценявани. Много самолетни катастрофи се случват с правилния софтуер и данни, но при условия (метеорологични условия, умора или стрес), при които пилотът се затруднява да приеме и приоритизира цялата информация, идваща към него, за да вземе правилното решение.

Вместо технологиите да бъдат заместител на човешкия труд, те трябва да помагат на служителите да се фокусират върху задачите, носещи добавена стойност, и да ги освобождават от рутинните дейности. Например, General Electric използва изкуствен интелект, за да извършва проверки на сигурността и дефектите на тръбопроводите. Използвайки машинно обучение за анализиране на новите резултати от проверки в комбинация с предишно събраните данни компанията успява да предотврати възникването на проблеми.

Много решения обаче не са достатъчно ефективни, тъй като чести техният дизайн ги прави твърде бавни или твърде сложни за използване при реални условия. Единствено чрез комбиниране на дигиталните иновации с човешките умения и познанията в съответната област организациите ще могат да се възползват в най-голяма степен от 4-та Индустриална революция. Това ще изисква да преминат от Индустрия 4.0 към една по-широка визия за дигиталната трансформация, при която Индустриалния интернет свързва хората, данните, активите и машините, за да се създаде един наистина свързан дигитален свят.


X