Софтуер

Участието на гражданите – ключов фактор за успеха на умните градове

CIO Media

Подобряването живота на гражданите стои в основата на концепцията за интелигентните градове. Въпреки това често градската управа се фокусира върху технологичната инфраструктура и въпросите за въглеродните емисии, енергията и интеграцията на данните, вместо върху крайния потребител.

Специалистите обаче са единодушни, че не трябва да се пренебрегва важността на ползите за гражданите. Според проучване на Juniper Research умните градове имат потенциала да „върнат“ на жителите 125 часа всяка години, което значително ще подобри качеството на техния живот.

За да се създаде наистина успешен интелигентен град, анализаторите вярват, че участието на гражданите е важно. Подходът, който трябва да бъде приложен, е отдолу нагоре, като жителите трябва да бъдат включени в проектирането и разработването на умните градове.

Технологията е двигател

Технологията всъщност е двигател на промяната. Тя е средството, което помага на хората да се свързват и да се справят с проблеми като самотата, психическото здраве и сигурността.

Има много причини, поради които трябва да се приеме подход отдолу нагоре при разработването на интелигентните градове. Една от основните е, че гражданите, ангажирани от самото начало на процеса, ще приемат много по-лесно технологичните промени, които навлизат в тяхното ежедневие

Освен това често жителите имат най-ясна представа за това кои са най-големите предизвикателства пред градовете им – дали това е нуждата от повече съоръжения за деца, повече зелени площи или къде се образуват най-големите задръствания.

Също така е важно да се види какъв е съставът на населението. Ако има по-голям брой възрастни, то фокусът трябва да бъде насочен към услуги за тях. Ако има голяма международна общност, то трябва да се отделят повече усилия за справяне с езиковата бариера.


Участието на гражданите – ключов фактор за успеха на умните градове

© CIO Media, Cio.bg

Както означава това за държавния CIO?

Имайки това в предвид правителствата, съветите и градските лидери трябва да променят своя начин на мислене и на работа. Експертите препоръчват директорите по информационни технологии в местната управа да идентифицират и приоритизират проблемите, които директно влияят върху гражданите. В тази връзка винаги трябва да се взема под внимание различното нивото на ИТ уменията, така че никой да не бъде изолиран от променящата се среда.

Прозрачността при взимането на решенията също не трябва да се пренебрегва. Това не трябва да плаши CIO специалистите, тъй като подобен начин на работа може да се използва за валидиране на решенията и активиране на иновациите или на услугите от следващо поколение.

Всяка една предложена инициатива трябва да бъде споделяна, като заедно с това трябва да се разработи добър механизъм за обратна връзка, който да позволи на гражданите да отговорят бързо и лесно. Ключовия момент при събирането на мнения е, че въпросите трябва да бъдат специфични, тъй като хората са склонни да споделят мислите си по конкретни проблеми, отколкото по всеобхватни теми.

Освен това, когато е подходящо може да се проведе проучване и да се съберат данни за конкретен въпрос на място. Това показва дали има истинска нужда от дадена инициатива или става дума по-скоро за препоръка, чието изпълнение към момента не е от критично значение за общността.

Успешните инициатива за интелигентни градове

Много инициатива за интелигентни градове, при които нуждите на гражданите са поставени в центъра на вниманието, вече са прилагат успешно или в момента се изпълняват.

Например, в Амстердам съществуват центрове, в които жителите могат да съобщават за замърсяване на околната среда, високи нива на шум и други. В Хамбург пък гражданите участват при формирането на бюджета и при определянето за какво той да бъде харчен.

Друг добър пример е кампанията Imagine Boston, при която 15 хил. граждани са били попитани как си представят Бостън през 2030. Техните предложения съответно ще бъдат използвани за създаването на бъдещата визия на града.  

Хората споделят идеите си по различни начини и именно затова комуникацията с тях трябва да се осъществява по разнообразни пътища. В крайна сметка интелигентните градове имат за цел да подобрят живота на всеки един жител в съответното населено място, а не само да приложат дадена технологична иновация.


X