Софтуер

Анализ на пациентски данни в реално време с новото приложение Danny Analytics

CIO Media

Новото приложение Danny Analytics ще трансформира методите за анализ на данни в реално време. То ще позволи на специалистите в сферата на онкологията и кардиологията да обработват, обобщават и съхраняват информацията за пациентите за минути. Решението е разработено от българската компания Sqilline чрез платформата Danny и има за цел да свърже медицината с технологиите, осигурявайки бърз и лесен достъп до данни от реалната практика.

„Danny Analytics ще подобри работата при анализа и интерпретирането на резултати от проведените лечения при пациенти. Това решение поставя началото на една фундаментална стратегия, която е ориентирана към лекарите, но най-вече към пациента, за да получи той по-ефективно лечение чрез инструментите за анализ“, подчерта Десислава Михайлова, управител на Sqilline, по време на представянето на приложението в понеделник.

В момента работата на лекарите и експертите в сферата на фармацевтиката се затруднява изключително много заради използването на регистри с непълни данни, отделни болнични информационни системи и различни файлови формати. Пациентът посещава редица центрове, но данните за неговото лечение в тях не могат да се проследят и обобщят. „Формира се една информационна „джунгла”, през която трудно може да се преведе пациентът. Затова са необходими новите технологии“, коментира Михайлова. За събирането на тези данни от различни източници от Squilline се доверяват на една от най-мощните бази данни в света SAP HANA.

Сред предимствата на Danny Analytics са неговия интуитивен интерфейс, гъвкави инструменти за филтриране на различни типове информация и възможност за разглеждане на резултатите под формата на отчети с ясни и красиви графични визуализации.

Друг ключов акцент на приложението е възможността за валидиране качеството на данните чрез статистически и обучаващи се алгоритми. Самият процес по валидиране е тристепенен: извличане на данни от неструктурирана информация, изравняване на стойностите по единен класификационен модел и попълване на липсващи данни на база на друга налична информация за пациентите. „По този начин ние осигуряваме качеството на данните, а това е ключът за един точен резултат“, допълва управителят на Sqilline.


Анализ на пациентски данни в реално време с новото приложение Danny Analytics

© CIO Media, Cio.bg

Освен това Danny Analytics гарантира сигурността на данните и анонимността на пациентите чрез уникален анонимизиращ код. Този механизъм позволява и да се проследят всички стъпки от лечението във всяка една болница.  Сигурността при работата на приложението има още едно измерение - то предлага една гъвкава оторизационна политика, която дава различни нива на достъп за използващите го специалисите. Не на последно място Danny Analytics е съобразено с изискванията на регламента на Европейския съюз за защита на личните данни (GDPR).

„Съвременната оценка на здравните технологии е основана на добавената стойност, заплащането за ефект и поставянето на пациента в центъра на този процес. Без данни от реалната практика обаче, това не е постижимо. Представеният от Sqilline алгоритъм е първи по рода си за България, при това базиран върху най-съвременна платформа и с пълен потенциал да осигури необходимия инструментариум за оценка в реално време на ползите и ефекта от новите технологии. Това ще гарантира използването на таргетирани и ефикасни лекарствени терапии за пациентите, което е от ключово значение за бъдещото развитие на здравеопазването в страната ни“, заяви д-р Борислав Борисов, бивш директор на ИАЛ и член на International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research.

Чрез аналитичната платформа Danny Platform Sqilline създава и други решения в сферата на медицината. Например, приложението Danny Prediction ще даде възможност за прогнозни анализи, за проследяване ефекта от терапиите. Други такива приложения са Danny Cardio, разработено в сферата на кардиологията; както и Smart DI за обмен на знания между лекарите.


X