Софтуер

5 фактора, задържащи внедряването на AI в компаниите

CIO Media

Макар че много компании разглеждат изкуствения интелект (Artificial Intelligence - AI) като неразделна част от своя бъдещ успех, много малко от тях изцяло прилагат технологията.

Според световното проучване на Accenture мениджърите смятат, че през следващите две години изкуственият интелект ще работи наравно със служителите в организациите като колега, помощник и доверен съветник. Освен това от Accenture предвиждат, че до 2022 фирмите, които са внедрили AI, ще могат да увеличат приходите си до 38%.

Но прилагането на изкуствен интелект в цялата компанията е доста по-лесно на думи, отколкото на практика. И въпреки големите амбиции, много малко фирми са преминали експерименталната фаза с AI.

Все още има значителни предизвикателства, които трябва да се преодолеят при внедряването на технологията. Ето кои са 5-те основни трудности, с които трябва да се справят компаниите, за да пожънат успех.

Липса на подходящи кадри и умения

Не е особена тайна, че компаниите са изправени пред сериозен недостиг на кадри в областта на изкуствения интелект. Повече от половината анкетирани в изследване на Gartner миналата година са посочили, че липсата на нужните умения е било основното препятствие пред въвеждането на AI в техните организации.

От университетите излизат специалисти, които са преминали курсове, свързани с изкуствен интелект, но за компаниите това е едно твърде ниско ниво на познания. Всъщност масово липсват експерти, които работят в сферата от години и вече имат един сериозен натрупан опит.

Добрата новина е, че има много AI академици с теоретични познания, които имат желание да се прехвърлят в приложното поле и да разрешават реалните проблеми, с които се сблъскват организациите.

Доказване на ползите

Внедряването на изкуствен интелект в една компания изисква силна подкрепа вътре в самата организация, като тя трябва да дойде задължително отгоре надолу.

Често подобни проекти се ръководят от главния технологичен директор или някой малък експериментаторки отдел. Проблемът се свежда до това, че останалата част от компанията не бива привлечена към идеята за прилагане на AI. А за да се случи това трябва да се покаже на бизнеса как тази технология ще му помогне, как ще улесни процесите и ще подобри работата.

Изключително трудно е да се премине тази фаза на доказване на концепцията. Да се създаде нещо в облака с ограничен набор данни, които дори не са реални, е сравнително евтино и бързо за постигане. Но моментът, в който се използва реална информация и IP, изпълнят се всички изисквания за сигурността и се взимат под внимание възможностите на инфраструктурата – задачата става доста сложна. На свой ред това ще се отрази и върху клиентите и неизбежно ще повлияе на имиджа на марката.


5 фактора, задържащи внедряването на AI в компаниите

© CIO Media, Cio.bg

Регулациите все още изостават

Автономните автомобили са чудесен пример за това – колите са готови, но пътищата, регулациите и застрахователните компании определено не са. По същия начин, ако бъде поискан финансов съвет от изкуствен интелект и той даде грешно предложение – чия е вината за това? Регулациите в това отношение все още доста изостават.

Липсата на ориентири и яснота е причината организациите да са нерешителни спрямо прилагането на изкуствения интелект. Но първите по-сериозни стъпки в тази насока вече започват да се правят, пример за което е Европейският съюз.

Достоверност на данните

Горивото на AI са данните, като те трябва да са с високо качество и в голямо количество. Изкуственият интелект, обучен чрез непълна, субективна или неправилна информация, ще вземе решения, които очевидно ще бъдат грешни за един човек.

Правителствата и организациите трябва да инвестират в изчистване и контрол на данните си, за да се гарантира доброто им качество. Освен това те трябва редовно да обновяват своята информация и да променят моделите, съхранени като продукти, пазари и услуги. По този начин обучените модели ще продължат да отразяват реалните обстоятелства по същия начин, както хората продължават да се учат чрез новия си опит.

Страх от сътрудничество

Към момента изкуственият интелект се разглежда предимно като източник на конкурентно предимство. Доставчиците се опитват да насърчават сътрудничеството, но в повечето случаи компаниите предпочитат да запазят в тайна постиженията си и не желаят да ги споделят с конкурентите.

С подобен подход обаче организациите рискуват да задушат развитието и навлизането на изкуствения интелект в своята индустрията. Споделянето на опит означава предимно дискусии и сътрудничество, които ще дадат значителен тласък на всички участващи страни.


X