Софтуер

Как да се привлекат повече жени в областта на облачните изчисления?

CIO Media

С появата на новите тенденции при изчисленията – като облачния изчислителен модел – нуждата от кадри за по-ниските позиции значително се увеличава. Необходими са хора и към момента ясно се усеща недостигът на квалифицирани специалисти. А решението на проблема е лесно: повече жени трябва да бъдат привлечени към сферата на компютърните науки, като в особено голяма степен това се отнася за облачните изчисления.

Това обаче няма да бъде просто една положителна стъпка за компаниите, става дума за оцеляване. В действителност, ако организациите не вървят в крачка с новите тенденции, те рискуват да изостанат. За да избегне това, е необходимо да се наемат специалисти в областта на облачния изчислителен модел, които да разрешават реални бизнес и технически проблеми, използвайки базираните в облака ресурси.

Ето как могат да се привлекат жените в сферата на облачния изчислителен модел.

На първо място, организациите трябва да разберат какво ще спечели техният бизнес от подобен ход. Макар че социалният резултат не е за пренебрегване, определено има и бизнес ползи от едно подобно решение. Ако една фирма не наеме повече жени в сферата на облачните изчисления, то тя няма да има достатъчно служителите, които да движат миграцията. Вследствие на това ще липсва също така ефективност и гъвкавост. А в крайна сметка това ще донесе само негативни последствия за компанията.


Как да се привлекат повече жени в областта на облачните изчисления?

© CIO Media, Cio.bg

На второ място, настоящата ситуация донякъде е проблем на отдела „Човешки ресурси“ и той трябва да се включи в неговото разрешаване. Много жени смятат, че средата и организационната култура на компаниите в сферата няма да бъдат подходящи за тях. Именно и затова фирмите трябва да се опитат да развалят стереотипа, че служителите са само мъже.

На трето място, равното заплащане трябва да бъде норма. Без съмнение трябва да се гарантира, че мъжете и жените в компанията получават едни и същи пари срещу една и съща работа. В много случаи на служителите се плаща спрямо тяхната способност да договорят заплатата си при наемането. Но наистина трябва да съществува пазарна формула, която да се използва, вместо заплатите да зависят от динамиката при промяната на търсенето.

На последно място, макар не и по важност, компаниите трябва да осигурят ясен път и свободни ресурси. Облачни доставчици като AWS, Google и Microsoft предоставят ресурси и финансират наемането на повече жени, които проявяват интерес в облачните изчисления. Подобен подход ще бъде необходим поне за известно време, докато се промени посоката на цялата индустрия.

В крайна сметка при наемането на жени в областта на облачните технологии вече не става въпрос за социална справедливост, а за корпоративно оцеляване.


X