Софтуер

МОМ4 на NearSoft спечели награда за Интернет на нещата в категория бизнес

CIO Media

Софтуерната платформа МОМ4 на NearSoft Europe спечели специална награда в рамките на конкурса IoT Adventure Awards, който се проведе в средата на май в София. В състезанието бяха отличени най-добрите проекти, решения и стартъпи в областта на Интернет на нещата в пет категории - “Интернет на нещата: Бизнес”, “Интернет на нещата: Умен град”, “Интернет на нещата: Потребители”, “Интернет на нещата: Стартъп” и “Интернет на нещата: Общество”. NearSoft грабна наградата в категория “Интернет на нещата: Бизнес”.

 

МОМ4 представлява софтуерна платформа, която улеснява дигитализацията на производствените дейности и тези, свързани с поддръжка и ремонти. Тя е изцяло разработена според Reference Architectural Model for Industry 4.0 (RAMI 4.0) и замества традиционните системи от типа: APS, MES, PIMS, QMS, CMMS, и др. МОМ4 се явява свързващо звено между административната и производствената част в едно предприятие. От компанията поясняват, че внедряването на МОМ4 спомага за взимането на по-бързи, по-добри и по-мотивирани управленски решения чрез повече производствена информация в реално време.

Платформата притежава различен набор от инструменти за решаване на широка палитра задачи - планиране и изготвяне на производствени/ремонтни графици, както и тяхното проследяване в реално време; оптимизация и баланс на ресурсите – материали, машини и хора; управление на изпълнението на задачи по работни места, събиране на информация (ръчно или директно от машините (ОРС)) и агрегиране по обекти; управление и анализ на престоите и авариите; отчети и анализи по смяна, партида, настройки, и др.; управление на дейностите по качествен контрол и интегриране с производствения процес; управление на дейностите по поддръжка – планирана, инцидентна и по условия.


МОМ4 на NearSoft спечели награда за Интернет на нещата в категория бизнес

© CIO Media, Cio.bg

МОМ4 е разработена на основата на Content Management System (CMS) за Intranet, което позволява лесна конфигурация и показване на екраните на всякакъв вид устройство с наличен браузър – РС, таблет, телефон и т.н. МОМ4 е напълно конфигурируема и дава възможности за постоянно развитие и подобрение, както и писане на собствен код с C#.

NearSoft е една от малкото фирми в България, която се занимава с оперативни технологии (ОТ) и се надявам, с тази награда, да вдъхновим и други ИТ фирми да навлязат в тази област”, коментира управителят на компанията Владимир Филипов.

 


X