Софтуер

10-те най-трудни за запълване ИТ позиции

CIO Media

Според доклада State of the CIO 2018 след години на различни противоречия, ИТ и бизнесът най-накрая започват да се научават как да работят ефективно, да управляват стратегическите инициативи и да постигат общи цели. За да постигнат тези цели, разбира се, компаниите се нуждаят от разностранен ИТ талант, но някои позиции са по-трудни за попълване от други.

Изискванията към работните места, свързани с най-съвременните технологии като AI, VR и машинно обучение например, могат да бъдат толкова динамични, че образователните програми често не успяват да се справят с изискванията за обем от знания, докато при други като облачните технологии и разработка на приложения и корпоративен софтуер просто има твърде голямо търсене.

В същия момент, намирането и задържането на IT таланта изисква организациите да мислят все по-нестандартно и да се съсредоточат не толкова върху намирането на кандидати с перфектни умения, колкото върху това да поддържат настоящите си служители и кандидатите за работа ангажирани, мотивирани и очакващи да придобият нови умения”, казва Мелиса Пърсън-Ашфорт, главен изпълнителен директор Melissa International.

По думите ѝ намирането на кандидати с точните за позицията умения е много важно, но също толкова важен е фактът, че отношението към настоящите служители в компанията, което включва различни компенсации и допълнителни бонуси, ги прави щастливи и готови да дадат всичко от себе си за постигането на поставените цели. "Това означава, че те полагат съгласувани усилия, за да дадат добавена стойност за клиентите ни и да продължат самите те да придобиват нови умения”, категорична е Пърсън-Ашфорт.

Според Шери Дювил, главен изпълнителен директор на Medigram, културата също е важна част от пъзела. Като ръководител на бързо разрастващ се стартъп, Дювил е категорична, че културата е ключът към това една компания да си гарантира, че може да привлече, наеме и задържи възможно най-подходящите хора. "При нас няма големи проблеми с наемането на ИТ специалисти, но културата в нашата компания е много важна, за да може ситуацията да стои по този начин. Ние се опитваме да трансформираме, да променим съществуваща култура", добавя тя.

Заплатата, разбира се, продължава да окупира първото място като най-важен аспект за кандидатите за работа, така че наемането ИТ специалисти изисква поддържането на адекватни на пазара условия. Но интегриран акцент върху финансовите условия, допълнителните бонуси икорпоративната култура може да помогне на компаниите да привлекат и запазят специалисти дори за най-търсените позиции.

В следващите редове ще се запознаем с най-трудните за попълване ИТ позиции, подредени въз основа на доклада State of the CIO 2018.

1. Сигурност/управление на риска

Повече от една трета от респондентите (39%) казват, че очакват трудности при намирането на подходящи специалисти за попълване на позиции, свързани със сигурността и управлението на риска, сочат рзултатите от проучването. "Киберсигурността трябва винаги да бъде приоритет номер 1 за една компания. Свидетели сме на много случаи, в които организациите пренебрегват този съвет, докато накрая системите им не се пропукат провалят. Нашият подход винаги гласи, че пробивът вече се е случил, просто все още не сме го намерили и затова киберсигурността е приоритет за нас”, категорична е Мелиса Пърсън-Ашфорт. С влизането в сила на GDPR, областта, свързана с управление на риска и сигурността, която и към момента усеща сериозен недостиг на талан, ще се превърне неминуемо в един от най-важните приоритети за ИТ отделите.

2. Бизнес анализи и анализ на данните

36% от респондентите твърдят, че попълването на позициите, свързани с бизнес анализите и анализа на данни, ще бъде сериозно предизвикателство пред компаниите. Познанието как да се събират, обработват, анализират и използват огромните количества структурирана и неструктурирана информация, която се излива в езерата за данни на бизнеса всяка година, е решаваща стратегическа област. Това е основен конкурентен диференциатор в дигиталната икономика.


10-те най-трудни за запълване ИТ позиции

© CIO Media, Cio.bg

3. Облачна интеграция

21% от респондентите заявяват, че очакват трудности при попълването на позициите, отговарящи за облачната интеграция. И тъй като повече организации се придвижват от локалните към облачните инсталации, необходимостта от талант в тази посока ще продължи да расте. Независимо дали се интегрира със стари системи или мигрира между доставчици на облаци, това е едно от критичните ИТ умения.

4. Разработване на приложения

Независимо дали става дума за разработка на приложения за вътрешно корпоративно ползване или за външни клиенти, тази област също има критично значение за компаниите и също е изправена пред недостиг на квалифицирани кадри. Някои организации се обръщат към low-code платформи, за да облекчат този натиск, но въпреки това 20% от респондентите смятат, че ще имат проблеми при попълването на екипите си за разработка на приложения.

5. Корпоративен софтуер (ERP, CRM)

За големите компании наличието на ERP и CRM решения са изключително необходими, за да се осигури ефективност, да бъдат спазвани рамките на бюджета и, разбира се, да комуникират ефективно с клиентите си, а цели 19% от анкетираните твърдят, че трудно ще запълнят отговорните за това позиции. "Тази област е особено важна за нас, тъй като използваме Salesforce за управление и измерване на ефективността на кампаниите, както и на следващите поколения платформи за дигитален маркетинг", казва Пърсън-Ашфорт.

6. Изкуствен интелект (AI)

В последно време в корпоративния свят има сериозни спорове как изкуственият интелект може да помогне на бизнеса да бъде по-ефективен и начините, по които той ще повлияе или ще премахне някои роли. Уменията за изграждане, наблюдение и поддръжка на изкуствен интелект ще бъдат изключително търсени, тъй като тази технология се развива и узрява с всеки изминал ден. Понастоящем 18% от респондентите заявяват, че очакват позициите, свързани с изкуствения интелект, да бъдат трудно запълнени.

7. DevOps/agile процеси

В днешно време всяка компания е ИТ компания и голяма част от тях се занимават с някакъв вид разработка на софтуер, за да работят в бизнеса си, независимо дали става дума за оперативна мисия или за софтуер, който подобрява вътрешните процеси в организацията. DevOps и agile са методологии за разработка на софтуер, които улесняват и ускоряват създаването и внедряването му, като същевременно гарантират тясно придържане към изискванията на клиента и крайния потребител на всяка крачка от пътя. 17% от респондентите твърдят, че ще бъде трудно да запълнят DevOps/agile позициите в своите компании.


10-те най-трудни за запълване ИТ позиции

© CIO Media, Cio.bg

8. Интернет на нещата (свързани устройства, сензори)

16% от респондентите твърдят, че ще имат трудности при попълването на позиции, свързани с Интернет на нещата, включително такива, които включват изграждането, програмирането, наблюдението и поддръжката на свързани устройства, сензори и всичко останало, което формира тази концепция.

9. Корпоративна архитектура

Дигиталната трансформация управлява до голяма степен днешния технологичен свят, а корпоративната архитектура може да помогне проактивно и цялостно за оформяне на реакцията на една компания на постоянно променящите се изисквания, катализиране от постоянното технологично развитие. Специалистите в тази сфера са от решаващо значение за всяка компания, която иска да бъде пазарен лидер, но 16% от респондентите твърдят, че ще имат затруднения при намирането на нужните експерти.

10. Облачни услуги

Независимо дали са публични или частни, облачните услуги позволяват повсеместен достъп до споделени групи конфигурируеми и персонализируеми ресурси, предлагани на клиентите чрез интернет. С все повече организации, които имат достъп до една или повече клауд услуги, търсенето на таланти с опит в отстраняването на проблеми и управлението на облачните услуги се увеличава. Понастоящем 16% от респондентите казват, че намирането на подобни кадри е проблем.

 

 


X