Софтуер

Как AI ще промени работните позиции в бъдеще?

CIO Media

Как AI ще промени работните позиции в бъдеще?

Изкуственият интелект (Artificial Intelligence – AI), автоматизацията, машинното и дълбочинното обучение не са бъдещи технологии, те вече намират приложение в компаниите. Независимо дали става дума за организиране на данните, разкриване на тенденции или улесняване на човешкия живот, AI може да има позитивно влияние върху фирмите.

Специалистите очакват през следващите десет години тези технологии да променят значително всички индустрии, всички компании и всеки един регион. А ако организациите успеят да разберат по-добре ефекта от тях и ако работят за подобряване на бизнес процесите, то те ще могат в максимална степен да се възползват от предлаганите ползи.

AI няма да заличи цели работни позиции

За да установи как изкуственият интелект ще повлияе на работните задължение, Масачузетският технологичен институт провежда изследване, в което събира данни относно задачите, изпълнвани от служителите. Необходимите умения за всяка една от тях са били оценени и анализирани, за да се установи кои задължения ще бъдат по-добре осъществявани от изкуствен интелект и кои от човек. Екипът по проекта е открил, че в голяма част от позициите има задачи, които AI винаги ще извършва по-добре. Но там е имало и много задачи, с които хората се справят далеч по-успешно от изкуствения интелект и машинното обучение.

Това означава, че в бъдеще повечето от позициите в една организация ще бъдат частично засегнати от машинното обучение, но ще има и задачи, които хората ще трябва да продължат да изпълняват. В допълнение това ще изисква да се координира сътрудничеството между изкуствения интелект и служителите, но едва ли ще се стигне до цялостно изчезване на дадени позиции.

Подобряване уменията на служителите

Какво ще се случи обаче при въвеждането на роботи с изкуствен интелект? Тук изводът, който се налага, е същият. В редица случаи роботите помагат да се улеснят времеотнемащите, изморителни и физически натоварващи задачи, без обаче служителите да загубят работата си. Всъщност най-вероятният сценарий предвижда хората и роботите да си помагат взаимно.

Учените от Масачузетския технологичен институт подчертават, че все още сме далече от „универсалния изкуствен разум“ - типът автоматизация, който може да се види по филмите и при който роботите надхвърлят многократно възможностите на човека. Прилагането на AI в компаниите е доста по-различно и то преди всичко може да доведе до значителни подобрения. Например, при служителите в сферата на здравеопазването автоматизацията може да се приложи при трансфера на пациенти, тъй като това е задача изискваща сериозна сила. Това ще улесни работата и същевременно ще предотврати нови наранявания при пациентите. Автоматизацията в случая няма да измести хората – само ще увеличи ефективността и ще гарантира по-сигурна среда за служителите и пациентите.

Кой притежава данните от изкуствения интелект и машинното обучение

Бъдещето на роботите и изкуствения интелект в компаниите не идва обаче без риск. Подобно със старите технологии, компаниите трябва да се опитат да предвидят потенциалните проблеми и предизвикателства. Една от ключовите области е свързана с данните.

Например, градската управа в Торонто е позволила на Google да инсталира сензори и друго оборудване за събиране на данни по улиците или в другите обществени места с цел доставяне на ценна информация за града и инфраструктурата. Но кой притежава тази информация? Дали тя принадлежи на Google или на Торонто?

Очевидно е, че тези данни се притежават и от града, но дали той има ресурсите или възможностите да направи нещо полезно с нея? Това са все важни въпроси, на които бизнесът трябва да намери отговор, след като се обвързва и разчита на данните, а изкуственият интелект навлиза все повече в живота и в работната среда.

Компаниите внедряват AI, роботи, машинно и дълбочинно обучение и затова те трябва да имат ясна стратегия как ще се използват тези технологии, без да се създава страх от изчезване на работни позиции или нарушаване на етичните принципи. Целта в случая е да се потвърди, че ще има работа в бъдеще, а предизвикателството е да се гарантира, че тази работа ще е смислена и достойна, категорични са експертите.


X