Софтуер

Ползите от изкуствения интелект в центровете за данни

CIO Media

Икуственият интелект (AI) и машинното обучение в момента са двете иновации, които доминират, както на технологичната, така на бизнес сцената. Освен това и двете носят безброй възможности и за потребителите, и за компаниите. AI има все повече приложения – от интелигентните домове до автономните превозни средства – но онези, които в най-голяма степен ще се отразят върху работата на организациите, са свързани с центровете за дани.

От сигурността до управлението на информация – потенциалното влияние на изкуствения интелект в центровете за данни е огромно. Ето какви са причините за това.

AI може ефективно да следи за заплахи

AI има потенциала да идентифицира заплахи, които при други обстоятелства ще бъдат пропуснати. За съжаление, днес непрекъснато се появяват все повече нови атаки, които поставят в опасност сигурността. Именно и затова системите с изкуствен интелект се оказват толкова полезни. Те могат незабавно да забелязват признаците за сериозни заплахи сред огромното количество данни и да виждат моделите сред много фактори. Освен това AI може да събира и анализира криминалистични данни, да сканира код за уязвими места или грешки и да използва исторически данни за автоматично адаптиране към променящата се среда.


Ползите от изкуствения интелект в центровете за данни

© CIO Media, Cio.bg

Улесняване работата с данните

Изкуственият интелект може да има спомагателна роля и да улеснява значително работата, свързана със сигурността и управлението на данни. Повечето ИТ специалисти са изправени пред едни и същи предизвикателства и не е трудно да се разбере колко се е променила работата им с непрекъснато увеличаващото се количество данни, които се създават – както физически, така и виртуални. Способността на изкуствения интелект да се справя с такъв огромен обем от информация е незаменимо предимство за всички, работещи в сферата.

Подобряване управлението на производителността

В допълнение изкуственият интелект може да подобри производителността на хардуера. Независимо дали измерва температурата на сървъра, за да забележи потенциални проблеми, или следи бекъп генераторите, за да намали риска от аварийно изключване, AI може да улесни управлението на оборудването. Компаниите и операторите на центровете за данни могат да поставят голям брой от сензори и данни в една AI система, за да подобрят енергийна ефективност и производителност.

Макар че приложенията на изкуствения интелект в центровете за данни далеч не са се изчерпали и се появяват все повече нови такива, е ясно, че сигурността и производителността ще бъдат сред ключовите ползи от неговото внедряване.


X