Софтуер

Всичко-като-услуга – демократизация на данните (част 2)

CIO Media

След като в първата част на този материал ви запознахме с два примера за това как концепцията всичко-като-услуга набира все по голяма популярност, в тази ще илюстрираме още два, този път от застрахователната и консултантската индиустрия. Както първите два, така и тези примери са способствали за развитието на компаниите, които са се решили на подобна трансформация, като затова те са наградени с престижната награда CIO 100

Застрахователната компания Allstate предлага удобна обработка на исковете

Платформата QuickFoto Claim на един от най-големите доставчици на застрахователни услуги в САЩ – Allstate - ускорява процеса на оценка на застрахователните случаи. Функцията, достъпна чрез мобилното приложение на компанията, дава възможност на клиентите да правят и изпращат снимки на повредите по автомобилите си към компанията, която от своя страна прави оценка на щетите.

За клиентите, QuickFoto Claim спестява време, тъй като иначе те трябва да отидат на място, за да бъде извършена тази оценка. От Allstate са категорични, че платформата “дава контрола в ръцете на клиентите и те могат да направят нужните снимки когато и където е най-удобно за тях". Също така тя намалява времето за изплащане на полиците от дни и седмици до часове и минути.

В Allstate замислят QuickFoto Claim през 2015 г., но едва в края на 2016 г. и през 2017 г. компанията въвежда "дигитални оперативни центрове" за подпомагане на процеса на виртуална проверка.

Accenture прогнозира с помощта на самостоятелни анализи

Accenture е друга организация, която се възползва от данните-като-услуга. Нейните платформи Enterprise Analytics и Enterprise Insight Studio превръщат компанията от просто консултантска в ориентирана към прогнозите организация, благодарение на това, че данните са достъпни за всички вътрешни звена, които имат отношение към тях.

Състоящи се от масивно информационно езеро, сегмент за бизнес анализи и такъв за тяхната обработка, платформите включват и малки, заменяеми набори от данни, обслужващи специфични нужди, които бързо се развиват и променят.

Този модел дава на анализаторите на данни бърз, самостоятелен достъп до сигурна среда за генериране на разнородни прогнози от информационни масиви на Accenture, които до момента са били недостъпни за широкия кръг вътрешни потребители. Освен това новите инструменти позволяват на анализаторите да обединяват набори от данни в различни визуализации, за да извличат и споделят резултатите от своята работа.

 

 


X