Софтуер

Виртуалната реалност ще промени ли обучението на служителите?

CIO Media

Често темата за обучаването на персонала се свързва с дълги часове, прекарани в слушане на лекции и гледане на безкрайни PowerPoint слайдове. Новите технологии обаче могат променят както изживяването, така и качеството на информацията, която се получава.

Първоначално разглеждана като платформа за компютърни игри, виртуалната реалност (VR) привлича все по-голямо внимание заради стойността, която може да осигури при обученията на служителите. Вместо да се разчита на писмени материали или сложни презентации, служителите могат да учат в симулирана среда, която точно представя работното място.

VR обучението може да се провежда под различни форми. Например, може да се използват пространства с размерите на стая, покрити с видео екрани, върху които да се показват детайлни визуализации. В други случаи участниците могат да носят VR очила, така че те да се „пренесат“ в различна сграда или локация.

Междувременно другите приложения включват копие на работното място – като кабината на камион или кран – където подробни видео записи се показват на екраните на място на прозорците. Обучаващият се може да си взаимодейства с оборудването, като междувременно наблюдава как превозното средство реагира във виртуалния свят.

Значителни бизнес ползи за енергийния сектор

Базираното на виртуалната реалност обучение може да бъде особено полезно в енергийния сектор. Ето кои са основните 6 причини да обмислите прилагането му през 2018:

1. По-ниски разходи за разработка: Много по-евтино е да се създаде виртуална среда вместо физическа такава за обучения. Освен това е много по-лесно да се симулират извънредни ситуации с VR средата вместо това да се направи в реалността. Също така след като VR модулът е създаден, той може лесно и бързо да бъде адаптиран към нови модели на представени компоненти, нови технологии или нови процедури за работа, както и да бъде използван за множество различни работни позиции.

2. Подобрена ефективност: Обучаващите се няма да разчитат на знанията и уменията на конкретен преподавател и всички ще получават еднакво и ефективно качество на обучението. Това ще подобри умения и ще гарантира, че персоналът е добре подготвен и уверен, когато стартира на реалното работно място.

3. Поглъщащо изживяване: Участниците във VR обученията усещат, че те наистина работят в реална среда, не само заради доброто й представяне във виртуалното пространство, но и защото могат да работят в групи. Това е добра възможност при използването на машини или поправяне на компоненти, особено при извънредни ситуации.

4. Лесно реализиране: В някои ситуации може да отнеме значително време да се достигне отдалечен обект. Използвайки VR, служителите могат да бъдат обучени, преди да отидат там, а когато са на място незабавно ще бъдат продуктивни. Самото обучението може да пресъздава различни работни условия (например, ден и нощ) и да бъде предоставено на различни езици.

5. Самообучение и мониторинг: Обучаващите се могат да преминават курсове според своя график и планове, така че ученето ще бъде много по-лесно за организиране спрямо времевите възможности на всеки. Напредъкът не персонала може да бъде следен, което ще гарантира, че всички ще получат нужните умения. Всеки, който трябва да изкара допълнителни часове ще може лесно да премине VR курса и втори път.

6. Мотивация: Използването на виртуалната реалност може да превърне обучението в много по-интересно преживяване. Когато служителите се наслаждават на своето обучение, те обикновено става по-мотивирани и ангажирани с работата, а това води до по-добра производителност и до по-високи нива на сигурност.


Виртуалната реалност ще промени ли обучението на служителите?

© CIO Media, Cio.bg

В бъдеще обученията ще са базирани на VR

Използването на VR обучение от компаниите в енергийния сектор се очаква да се увеличи бързо, тъй като ползите от технологията стават все по-широко известни. Също така подобренията при нея и намаляващите разходи за производство я превръщат в доста подходяща опция и в други сфери.

Всяка фирма, която иска да приложи виртуалната реалност в обучението, е най-добре да започне с малък проект, така че резултатите да бъдат оценени. След като бъде отчетен успех, техниките могат да се приложат и в други отдели на компанията.

Някои организации също така изследват потенциала дори и на добавената реалност. Това включва прожектиране на информация в реалния свят, което помага на служителите, когато става дума за поддръжка и поправка на оборудване.

Вместо да трябва да се прекъсва работата за консултация с ръководствата, механиците ще могат да правят справки на момента. Това може да бъде изключително полезно, тъй като ще позволи да се увеличи ефективността в дългосрочен план, както и точността при работата.

Използвайки както виртуалната, така и добавената реалност, компаниите значително ще подобрят резултатите от обучението, както и ефективността на своите служителите през 2018. Времето за стартиране е именно сега!


X