Софтуер

5 начина бизнесът да модернизира управлението на ИТ услугите

CIO Media

Управлението на ИТ услугите (IT service management – ITSM) представлява съвкупност от практики, които се адаптират и развиват в крак с новите технологиите – или поне това се случва при добрите ITSM стратегии. Чрез гъвкавост и бързо приспособяване организациите могат да гарантират, че ITSM ще се променя заедно с трансформиращия се бизнес.

Според специалистите управлението на ИТ услугите няма да изчезне, а ще продължи да еволюира, за да отговори на новите  нужди. Ето кои са 5-те начина да се модернизира ITSM.

Насърчаване на автоматизацията

Автоматизацията помага да се оптимизира ИТ поддръжката – особено когато става дума за рутинни задачи. С изкуствения интелект и машинното обучение компаниите могат да позволят на служителите да се фокусират повече върху по-сложните задачи.

Също така автоматизацията може да подобри споделянето на данните между ИТ специалистите и екипите по разработката. В бъдеще организациите ще трябва да отделят повече внимание на автоматизацията и да определят кои задачи ще се улеснят чрез машинното обучение и AI, категорични са експертите.

Отворено общуване и съвместна работа

Тъй като ИТ внедрява все повече софтуер за съвместна работа, става по-лесно за различните отдели да работят с ИТ служителите, да проверяват статуса на проектите и да си сътрудничат директно с ИТ. Именно затова ITSM стратегията трябва да предвиди изграждането на една отворена работна среда, в която ИТ специалистите са далеч по-достъпни за организацията в сравнение с миналото.

Същевременно обаче компаниите трябва да внимават, защото подобен тип сътрудничество ще постави на изпитание адаптивността на тяхната ITSM стратегия. Наличието на повече участници в комуникацията ще изисква нуждите на всеки един от тях да бъдат взети под внимание.


5 начина бизнесът да модернизира управлението на ИТ услугите

© CIO Media, Cio.bg

Бавни и стабилни ITSM стратегии

Ако настоящата стратегия изостава, то не може да се очаква за една нощ тя да се приспособи към новите условия. Всъщност отнема доста време да се преструктурира философията на управлението на услугите.

Именно затова CIO трябва да проявяват търпение и да са готови да се справят с редица трудни предизвикателства, с които ще се сблъскат по време на процеса. Но стига да бъдат поставени ясни бизнес цели и да няма отклонения от зададения път, ITSM стратегията в крайна сметка ще се развива заедно със самия бизнес, без да изостава.

Гъвкавост за по-бързо внедряване

Компаниите все повече използват agile подход като начин да подобрят управлението на услугите и да ускорят внедряването на софтуер. Това им позволява по-добре да отговорят на нуждите на бизнеса, като същевременно по-лесно трансформират управлението на услугите.

При подхода на гъвкаво внедряване обикновено се започва с по-малки ИТ екипи и промените се разпространяват постепенно в другите отдели. По този начин „започвайки от малко и развивайки се“ всеки има време да се приспособи към трансформацията, която се случва на работното място.

DevOps при пропуски в комуникацията

DevOps е набор от практики, които обхващат всичко от разработката до внедряването.  Когато се използва при ITSM, agile методологията може да помогне да се запълнят пропуските в комуникацията между ИТ и разработчиците, като се поддържа продуктивността и ИТ експертите бъдат включени още в началните етапи на процеса на разработка.


X