Софтуер

Скритата цена на аутсорсинга (Част 1)

CIO Media

Една от най-големите грешки, които една организация може да направи, когато обмисля аутсорсинг стратегията си, е да не направи точен разчет на цената, която ще трябва да плати, включително всички скрити разходи. Като цяло доставчиците на аутсорсинг услуги нямат достатъчно стимули да вадят на преден план тези аспекти. Затова и компаниите трябва да са много внимателни при изчислението на тези допълнителни разходи, за да успеят да ги управляват и елиминират.

"Мотивираните клиенти могат да направят крачка напред и да накарат потенциалните си доставчици да бъдат по-прозразчни в процеса на подсигуряване с аутсорсинг услуги. Ако искате да избегнете неочаквани разходи, накарайте доставчика си да ви разясни какво е включено в услугата и какво да очаквате, ако ангажиментите се увеличават или намаляват", съветва Фил Фершт, главен изпълнителен директор на консултантската компания в сферата на аутсорсинга HfS Research, и добавя: "По-важното е, че цялата индустрия трябва да преодолее своето транзакционно наследство и да започне да се стреми към истински партньорства, които са инвестиция за взаимен успех".

Докато се развива секторът обаче, компаниите трябва да внимават. За тази цел ще разгледаме няколко често срещани грешки, които водят до скрити разходи.

Преценка

Уверете се, че процесът на одобрение за всяка нова аутсорсинг услуга, която приемате, е правилно дефиниран и следван. "Много клиенти страдат от грешки при определяне на обхвата и спецификацията на услугите, тъй като те са изкллючително достъпни за заявяване. Това води до много случаи, в които крачките в посока аутсорсинг на услуги се правят без точна оценка преди това", казва Ранди Уили, управляващ директор на KPMG, отговарящ за споделените услуги и аутсорсинг практиките.

Консултации

"Повечето клиенти ни казват, че именно цената на консултациите по време на аутсорсинг ангажименти, правят разходите до голяма степен непредвидими", казва Оли О'Донъхю, директор на изследователски отдел за ИТ услуги в HfS Research. Той обръща внимание, че почти всички ангажименти в областта на дигиталните и информационните технологии изискват и консултантска дейност, което увеличава разходите.

Въпреки че при голяма част от останалите ИТ услуги е възприето ценообразуване на база на резултатите, при консултантските дейности все още то е следствие от фактори като време и материали. "Тази разлика може да се окаже неприятна изненада за компаниите, които не я вземат предвид", коментира и Джейми Сноудън, главен служител по данните в HfS Research.


Скритата цена на аутсорсинга (Част 1)

© CIO Media, Cio.bg

Управление

"Без ефективно управление много нови услуги остават недостатъчно интегрирани. Независимо от параметрите на договора, ефективният аутсорсинг зависи от дефинирането, усъвършенстването и изпълнението не само на новите процеси, но и на ролите на възложителите и изпълнителите”, казва Крейг Райт, управляващ директор на консултантска фирма за бизнес трансформации и аутсорсинг Pace Harmon, и добавя, че постоянният ангажимент за установяване и ръководство на тези процеси, способности и роли може да бъде от изключителна важност за компаниите и да им спести някои скрити разходи.

Услуги

Договорът за аутсорсинг се изготвя в един момент във времето въз основа на това, което клиентът смята, че ще се нуждае в рамките на следващите няколко години. "Ръководителите на компаниите се сменят, бизнесът се развива и, честно казано, това, което може да звучи добре в самото начало, може да не е необходимо в действителност", предупреждава Лоис Коутни, партньор в ISG. Според него трябва да е сигурно, че доставчиците на аутсорсинг услуги извършват точно това, което е договорено и заплатено в договора, и елиминират тази часто от услугите, която не е необходима.

Според изчисленията на ISG един договор за аутсорсинг губи 5-15% от стойността си, заради плащания за повече услуги, отколкото се получават в действителност. "Възложителите могат да предотвратят това, като очертаят най-важните и скъпи услуги и задължения в рамките на договора и да проследяват изпълнението им през целия срок на споразумението", обяснява Коутни и съветва: "Те трябва непрекъснато да търсят възможности за намаляване на разходите чрез премахване на по-малко важни услуги и инвестиране на спестените средства в нови".


Скритата цена на аутсорсинга (Част 1)

© CIO Media, Cio.bg

Иновации

Компаниите могат да се окажат заключени в традиционния модел на доставка в момент на динамична промяна и да бъдат отрязани от достъпа до нови технологични възможности, които дават изкуственият интелект, роботиката или блокчейн например. "Освен това, компаниите са нетърпеливи да актуализират получаваните от своите доставчици услуги, за да подкрепят мобилността, анализа на данни или другите компоненти от своята дигитална стратегия", казва Даниел Масур, ИТ мениджър на адвокатската кантора Mayer Brown, като обръща специално внимание, че подобни промени при вече същесвуващи аутсорсинг отношения могат да отнемат много време и да струват скъпо, ако не бъдат взети под внимание предварително.

Компаниите също така трябва да си гарантират, че действително се възползват от всякакви иновативни решения, които доставчикът интегрира в практиката си. "Особено в днешния свят на автоматизация и усъвършенстване на процесите трябва да бъдете сигурни в това дали доставчикът ви възприема иновации, а също така и дали той ги използва във ваша полза”, съветва и Боб Сесил от KPMG.

Очаквайте продължение!


X