Софтуер

Ще имаме ли национална здравна информационна система до края на годината?

CIO Media

До края на годината би трябвало вече да имаме национална здравна информационна система (НЗИС), а обществената поръчка за нейното доизграждене беше обявена в края на миналия месец. Дали това обаче е възможно да се случи? До 1 октомври фирмите трябва да представят своите оферти, а вече има и подадена жалба срещу провеждането на търга, включително по отношение на твърде кратките срокове. Вчера Министерството на здравеопазването представи своята визия за проекта и направи равносметка за работата си до момента.

По думите на заместник-министъра на здравеопазването и председател на Надзорния съвет на НЗОК Жени Начева здравната система в момента се крепи на това, което е изградено в Касата, но има и една черна дупка: системите в Касата не си „говорят“ с тези на Министерството и с регистрите на болниците, а съществуват и множество модули, които не се използват и не се поддържат. Начева признава, че вече направените ИТ разходите не само са твърде високи, но и са дадени в неправилна посока. Именно и затова е необходимо сега да се създаде единна национална здравна система. А ако проектът се реализира в него ще бъдат налети 12 млн. лева, по-голямата част от които ще са от европейските фондове.

Става дума обаче за едно доста голямо „ако“, имайки предвид жалбата, която беше подадена в началото на седмицата. Все още самата поръчка не е спряна, тъй като Комисията за защита на конкуренцията не е образувала производство. Срокът това да се случи обаче е отново началото на октомври и завършването на процедурата ще отнеме поне три месеца. А това на свой ред съвпада със срока за изграждане на НЗИС. С други думи ако в началото на следващия месец КЗК образува производство страната ни ще изпусне финансирането от ЕС, както за вече споменатите 12 млн. лева, така и за още 20 млн. лева, които са предвидени за създаването на електронни здравни карти.

Пречките пред успешното довършване на здравната система не се изчерпват само с това. Трите месеца, които остават до края на годината определено не са достатъчни за изпълняването на всички дейности, предвидени в техническото задание на Министерството. От един бърз преглед на документа се вижда, че от фирмите, които спечелят търга, ще се очаква само за този период да разработят и внедрят базовите функционалности на НЗИС; да разработят и доработят необходимите регистри за изпълнението на НЗИС; да разработят посистема за електронни административни услуги и за идентификация и автентикация; да изградят здравно-информационен портал, единно национално Електронно медицинско досие, посистема за Електронна рецепта и Електронно направление и т.н.

„Няма шанс да променим договора с ЕК и да поискаме удължаване на сроковете, ако не сме започнали да изпълняваме задачите. В противен случай губим средствата и те ще бъдат пренасочени“, обяснява Начева. Тя допълва, че стойността на националния проект е справедлива въз основа на крайната цел и от гледна точка на перспективите за последващото развитие. „Ние не заварихме никакви документи, с които да работим. Структурата беше направена така, че това, което е в Касата, да се дублира с това в Министерството. Категорично ви казвам, че целта ни не е да се правят модули, таблици или регистри сами за себе си. Искаме да поставим един фундамент на номенклатури и стандарти за ИТ в здравеопазването, който да може да се надгражда адекватно и да позволи тези бази данни да си говорят помежду си. Може да ви се струва амбициозно, може да ви се струва нереалистично, но нямаме за цел да дадем средства за едни междинни таблици, които не си говорят, не се поддържат и нямат никакво съдържание общо помежду си“, уточнява заместник-министърът.

ИТ фирмите, които участваха в срещата с представителите на здравното ведомство, обаче имаха доста въпроси и възражения по отношение на самия текст на техническото задание и формулировката на изискванията за софтуера, хардуера и архитектурата на съответните решения. На първо място от документа не става ясно кой ще плати цената за софтуера, ако той изисква месечен абонамент. Начева беше категорична, че освен предвидените средства за софтуер, няма да има допълнителни за лицензи. „Ако изберете да платите лиценза и да го къстъмизирате или да го изградите от нулата цената ще се покрива от изпълнителя“, посочват държавните експерти.

Съществува неяснота и по отношение на платформата, на която ще се работи. От Министерството изтъкват, че не са поставяли ограничения в текста, за да могат фирмите да имат по-голяма свобода при изготвянето на своите предложения. Според ИТ компаниите обаче при оферти за различни платформи ще трябва да се инвестират допълни средства, за да могат те да работят заедно. Кой обаче ще плати за подобна интеграция, не стана ясно.

Представянето на проекта разкри съществуването на твърде много неясноти по отношение на детайлите по неговото изпълнение. Всъщност изграждането на НЗИС стартира през март 2017 и оттогава вече е минала година и половина. Защо държавната поръчка се забави толкова много? Защо дълго време са правени частични проекти, несъвместими с всички останали системи? Отговорите на тези въпроси вероятно ще станат ясни малко по-късо, а засега остава надеждата, че все пак проектът ще се реализира и на 5 януари ще имаме НЗИС.


X