Софтуер

Как да разрешим дилемата със съхранението на данни

CIO Media

Как да разрешим дилемата при съхранението на данни

ИТ отделите в компаниите са изправени пред бързото нарастване на сториджа и няма признаци този ръст скоро да се забави. Неструктурираните данни под формата на аудио и видео записи, на дигитални образи и сензорни данни в момента представляват все по-голяма част от бизнес данните и се превръщат в предизвикателство за повечето компании. Справянето с този обем информация изисква един различен подход.

За CIO системите за съхранение, които могат да осигурят по-голяма гъвкавост, както и възможност за по-добро идентифициране на неструктурираните данни се разглеждат като идеалното решение, което ще помогне за категоризицията и автоматизацията на управлението на информацията.

Един от отговорите е софтуерно-дефинирания стордж (software defined storage – SDS) , който разделя физическия хардуер за съхранение от данните (data plane) от логиката за управление на сториджа (control plane). В случая не са необходими никакви собствени хардуерни компоненти. Софтуерно-дефинираният сторидж е икономически ефективно решение за компаниите, тъй като ИТ специалистите могат да използват обикновен хардуер, който е гъвкав и надежден.

Според изследване на базираната в Германия софтуерна компания SUSE увеличаващите се разходи за съхранение продължават да бъдат сред основните приоритети на компаниите в различните индустрии. Нарастването на данните обаче е само една част от по-сложното уравнение. Най-големите оперативни разходи за ИТ обикновено се отделят за системите за поддръжка и управление.

Поради тези причини сториджа с отворен код е чудесна опция, която лесно може да се адаптира и скалира. Ако обмисляте да съхранявате своите данни по този начин и подготвяте своята стратегия, имайте предвид следното:

1. Поддържайте множество сторидж доставчици:

Изкушаващо е за компаниите да се възползват от предложенията на доставчиците като ги приложат за целия бизнес и опростят оперативния процес с един набор от инструменти и процеси за съхранение. По този начин се залага всичко в ръцете на един доставчик, който след известно време може да увеличи значително първоначалните си цени.

Как да разрешим дилемата при съхранението на данни

2. Отделете внимание на войната за облака

Безспорно Amazon в момента има превъзходство пред Microsoft Azure и Google Compute. Въпреки това всеки знае, че Amazon залага на това да постигне печалба не днес, а в бъдеще. Затова много компании избират не само Azure или Google Compute, но дори не пропускат и AWS. Но това идва на определена цена и тя е оперативната сложност – а тази цена може да се окаже особено висока в свят на съхранение, където новите модели за заплащане се определят от това колко много данни се местят, а не колко много данни притежавате.

3. Поддържайте и разширете уменията на служителите си

Доста изкушаващо е да се намали сложността като се поставят стандарти спрямо малък набор от доставчици. Предимството е, че компаниите могат да получат опростеност – един подход при съхранението означава, че е лесно да се обучи персоналът и организациите могат да се посветят на своята основна дейност. Недостатъкът в случая е, че ако не знаете как да се преместите от AWS в Azure, без това да се отрази на операциите, или нямате представа колко ще струва, то сте оставени на милостта на доставчиците.

4. Използвайте сторидж с отворен код или платете повече

Ако използвате само облака или само лицензионен софтуер, то разходите ви за софтуер и хардуер винаги ще бъдат по-високи от необходимото. Това е прост факт. Отвореният код означава, че като цяло се елиминират разходите за лицензионния софтуер. Често доставчиците на подобни услуги изтъкват, че при отворения код ще имате нужда от квалифицирани служители, консултации и поддръжка. Но тогава, ако не разполагате с подобен персонал, как планирате да преминавате между различни облачни доставчици и как ще оцените кой доставчик да използвате?

Проучете и обмислете своите опции обстойно и имайте предвид, че сториджа с отворен код може да осигури на организациите високо скалабилни решения, които значително да намалят както капиталовите, така и оперативните разходи и същевременно да осигурят по-голяма адаптивност и опростеност при мениджмънта на средата за съхранение.


X