Софтуер

Gartner: 70% от AI проектите в сферата на електронната търговия са успешни

CIO Media

Използването на изкуствен интелект (Artificial Intelligence – AI) в електронната търговия се оказва успешно, показва изследване на Gartner. Около 70% от организациите, участвали в проучването, смятат, че техните AI проекти са много или изключително успешни.

Анкетата е проведена сред 307 фирми за електронна търговия от Франция, Германия, Обединеното кралство, Австралия, Нова Зеландия, САЩ, Канада, Бразилия, Индия и Китай.

Три четвърти от тях са постигнали двуцифрен ръст на резултатите. Най-често те измерват бизнес влиянието на изкуствения интелект чрез клиентското преживяване, намаляването на разходите и приходите – като най-често увеличението е съответно 19%, 15% и 15%.

От Gartner очакват, че до 2020 изкуственият интелект ще се използва от поне 60% от организациите в сферата на електронната търговия и че 30% от ръста на приходите ще се дължи именно на тази технология. „Дигиталната търговия е благоприятна за AI технологиите поради изобилието от многоизмерни данни както при работата с клиенти, така и в бекофисите“, коментират от консултантската компания.

Според изследването основните три приложения на изкуствения интелект в електронната търговия са сегментиране на потребителите, категоризиране на продуктите и откриване на измами.

Основни предизвикателства

Въпреки значителния успех, организациите за електронна търговия са изправени пред редица предизвикателства при внедряването на изкуствения интелект. Изследването разкрива, че липсата на качествени данни за обучение (29%) и на вътрешни умения (27%) са основните трудности при разработката на AI. Поради недостига на специалисти много фирми трябва да наемат нови служители или да търсят помощ от външни партньори.


Gartner: 70% от AI проектите в сферата на електронната търговия са успешни

© CIO Media, Cio.bg

Средно 43% от участвалите организации са избрали да адаптират решенията вътрешно за своята компания или чрез доставчик. За сравнение, 63% от по-успешните организации използват готови AI решения. „Решенията с доказано добро представяне могат да дадат по-висока гаранции, тъй като са тествани в множество среди и специален екип отговаря за тяхната поддръжка и подобрение“, изтъкват от Gartner.

Именно и затова консултантската компания препоръчва на организациите, които сега започват да прилагат изкуствен интелект в електронната търговия да започнат с нещо лесно. Ако още в началото се заложат множество бизнес цели, проектът се усложнява значително.

Анкетираните компании средно са похарчили 1, 3 млн. долара за разработка на AI проекти в сферата на дигиталната търговия. Въпреки това от по-успешните организации 52% отделят по-малко от 1 млн. долара за разработка, 20% влагат между 1 и 2 млн. долара и 9% изразходват над 5 млн. долара.

За да повишат фирмите шансовете си за успех, от Gartner ги съветват:

  • да оценят своите кадри – ако не разполагат с квалифицирани служители в областта на изкуствения интелект, които да разработват и поддържат системите, то по-добре да се спрат на готово решение.

  • да завършат един AI проект за по-малко от 12 месеца. Големите проекти трябва да се разделят на фази и първата трябва да е по-малко от година – от планирането, разработката и интеграцията, до пълното стартиране.

  • да гарантират, че разполагат с достатъчно ресурси. Организациите трябва да отделят по-голямата част от бюджета за наемане на специалисти, за управление и обработване на данни, както и за интеграция със съществуващата инфраструктура и процеси.  

  • да използват MVP (minimum viable product ) подхода. Компаниите трябва да разделят сложните бизнес проблеми на части и да разработят насочени решения, за да увеличат приходите. Те трябва да използват изкуствения интелект, за да оптимизират съществуващите технологии и процеси, вместо да се опитат да създадат напълно нови решения.


X