Софтуер

Каква е връзката между дигиталната икономика и данъчното облагане?

CIO Media

Бъдещето на ДДС, електронната търговия, бързите поправки и тяхното отражение в България ще са акцентите в първия ден на Годишната конференция на Международната данъчна асоциация (IFA). Ще бъде представена и позицията на българската данъчна администрация относно ДДС реформите. Вторият ден на международната конференция ще акцентира върху различни аспекти на дигиталната икономика. Ще бъде представена Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, а от Министерство на финансите ще разгледат връзката между дигитална икономика и данъчно облагане.


X