Софтуер

Предимството на „родените в облака“ компании е реално, но не е абсолютно

CIO Media

Доста често по-новите компании заявяват, че те са „родени в облака“. Това означава, че още от създаването си всички техни ИТ ресурси винаги са се намирали в облака. Тя никога не е притежавала физически сървъри и всъщност не разбира какво е център за данни.

Тези „родени в облака“ компании бяха много малко, когато облакът тепърва навлизаше; тогава изглеждаше, че неговите възможности са подходящи единствено за нуждите на стартъпите. Но само след десетилетие тези организации вече не са стартъпи и все пак те продължават да използват облачните изчисления за своите ИТ нужди.

„Родените в облака“ компании обикновено внасят значителни иновации в индустриите, в които работят. Те използват облачните изчисления като ускорител, който им позволява да напредват или да се провалят по-бързо, както и да се разширяват „с нужната скорост“.

Но сега, когато облакът се е установил толкова добре в бизнес ежедневието и все повече се използва от по-старите организации – получават ли някакво предимство от него фирмите, родени в облака?

Като цяло – да. Тези компании не са преминали през трудната миграция към облака, а същевременно разполагат с всички предимства, които осигурява облачният изчислителен модел. По този начин те гледат как техните по-стари и по-големи конкуренти се борят с модернизирането на приложенията, с централизирането на данните и сигурността, докато се преместват към облака; а освен това се опитват да се справят с хибридната среда на облака и инсталациите – неща, които „родените в облака“ никога не са правили.


Предимството на „родените в облака“ компании е реално, но не е абсолютно

© CIO Media, Cio.bg

Въпреки това има и няколко негативни страни за тези нови компании, а това са зависимостта от доставчика на облачни услуги и разходите. Всъщност много „родени в облака“ организации мигрират от определен доставчик заради притеснения, че данните им могат да бъдат компрометирани. Друга причина за подобно решение могат да бъдат финансовите въпроси – например, ако се установи, че е по-евтино да се използва собствен хардуер и софтуер в някои случаи.

Няма никаква гаранция, че облакът ще бъде по-евтин и по-добър и много „родени в облака“ компании установяват този факт; дори когато „родените в центрове за данни“ фирми откриват стойността на облака. Придържането към един единствен подход рядко е правилната стратегия.

Все пак е вярно, че е по-добре организацията да бъде родена в облака вместо да бъде родена в център за данни и след това да трябва да мигрира към облака. „Родените в облака“ компании разполагат предимство особено по отношение на традиционните компании, които не могат да се адаптират достатъчно бързо към възможностите на облачния изчислителен модел. Именно и затова дори вашата фирма да не е била родена в облака, трябва да се постараете да действате така сякаш е била.


X