Софтуер

Бизнес гъвкавост чрез ECM и автоматизация на процесите

CIO Media

 

В съвременния дигитален свят работата с огромните обеми от бизнес информация е едно от основните предизвикателства, пред които се изправя всяка една компания. Достъпността на данните, тяхното правилно съхранение и управление са ключови за взимането на добри решения в организацията. Какъв обаче е пътят към бизнес гъвкавостта?

По думите на Марчин Пичур от DocuWare GmbH успехът може да се постигне чрез четири основни стъпки. На първо място е дигитализацията или с други думи преминаването към работа с изцяло електронни документи, които могат свободно да се споделят между служителте. Втората стъпка е подобряване управлението на информацията, което ще позволи на организациите да постигат повече с наличните ресурси и да намалят разходите. За тази цел е необходимо информацията да бъде индексирана, да може бързо и лесно да се намира от служителите, а условията за нейно съхранение да отговарят на всички законодателни изисквания. Третият етап обхваща управлението на работните процеси с цел повишаване на ефективността. Тук бизнес правилата вече трябва да се превърнат в реални действия, клиентското обслужване трябва да се подобри, а процесите трябва да се настроят за една адаптивна работната среда. Последната стъпка е автоматизацията. Тя ще позволи на служителите да се фокусират върху онези задачи, които ще помогнат за развитието на организацията, обясни Пичур.

DocuWare в помощ на дигиталната трансформация

Постигането на тази дигитална трансформация може да се улесни значително чрез внедряването на системи за управление на бизнес информацията и процесите. Пример за такъв софтуер е DocuWare, като той позволява да се отключи потенциалът в данните чрез едно интелигентно електронно управление. По време на събитието „Еволюция на бизнес процесите – от дигитализация към автоматизация“, което се организира от Немечек България в партньорство с DocuWare GmbH, бяха представени възможностите на системата и нейната нова версия – DocuWare 7.0. Също така беше демонстрирано как се управляват фактури, как протича един HR процес по назначаване на служители и как DocuWare помага за спазването на GDPR.


Бизнес гъвкавост чрез ECM и автоматизация на процесите

© CIO Media, Cio.bg

„Това е нова страница в развитието на продукта. DocuWare 7.0 е революционна, защото са направени много промени в бекенда на системата, които й позволяват да стане по-сигурна, по-бърза и по-ефективна при управлението на процесите. Една от основните промени е новата административна конзола – уеб конзола, която позволява на администраторите, дори и онези без задълбочени ИТ познания, да се справят с настройката и администрирането на отделните потребители, масиви за съхранение на документи и процеси за одобрение. Новата версия предлага също така интуитивни настройки и права за достъп, трансфер на документи по различни папки и масиви“, разказва Павел Христов, бизнес консултант в Немечек България

Освен това сред предимствата на системата е възможността за лесна интеграция с други специализирани решения като SAP, Microsoft Outlook, SharePoint, ERP, CRM и други. По този начин софтуерът улеснява координацията на работата между всички отдели в една компания.

GDPR и DocuWare 7.0

Едва ли след май тази година ще се говори за обработка на лична информация, без да се засегне в една или друга степен европейският регламент GDPR. Темата за системите за управление на документи не е изключение.

„Опазването на данните е един сериозен проблеми на дигитализацията. При GDPR има няколко много важни момента. За защита на личните данни се е говорило винаги, но с днешна дата регламентът касае всяка една компания, която работи с лични данни на европейски граждани“, отбелязва Веселка Данчева, мениджър Продажби в „Немечек България“. Тя допълва, че широкият обхват на данни, засегнати в регулацията, води и до по-голям риск компаниите да допуснат пропуски.

Поради тази причина системите за управление на бизнес информацията отново се оказват полезни за компаниите. DocuWare разполага с редица опции в тази посока. Софтуерът автоматично класифицира всички документи, съхранява информация и задава законовите срокове за тяхното изтриване. В допълнение системата може да се настройва така, че отделните потребители да имат различни нива на достъп до специфичните документи.


X