Софтуер

Интелигентните градове – интеграция на технологии и човешки капитал

CIO Media

Градовете на бъдещето без съмнение ще бъдат интелигентни, но за да се постигне това няма да са необходими само новите технологии, а и човешки ресурс. Около това мнение се обединиха участниците в международната конференция „Градове на знанието и интелигентни градове“, организирана от Клъстер София град на знанието и Асоциацията за развитие на София.

„Концепцията за интелигентните градове се състои от интеграция на информационните и комуникационните технологии, на човешкия и обществения капитал за подобряване качеството на живот и устойчивото развитие на градовете. Още преди няколко години заложихме визията за развитие на София като зелен и иновативен град. През последните години столицата се развива значително в сферата на ИТ сектора, където работят над 40 хил. души и благодарение на тях тя се превръща в иновативен център. Големият потенциал на нашия град безспорно са хората“, отбеляза кметът на столицата Йорданка Фандъкова.

Тя подчерта, че особено важно е да се подкрепя развитието на новите технологии и иновациите в образованието и бизнеса. Кметът също така напомни, че още в началото на 2016 беше приета стратегия за интелигентна специализация на икономиката на столицата според нейния иновативен потенциал и приоритетните насоки в развитието на научните изследвания и иновациите. Въз основа на анализи бяха определени силните страни на града, като акцент се постави върху две тематични области за интелигента специализация: информатиката и ИКТ, а също така технологиите в креативните и рекреативните индустрии.

Фандъкова подчерта, че има пет най-важни направления за развитието на иновативната екосистема. На първо място, това е инвестицията в човешкия капитал, тъй като в най-близко бъдеще около 85% и 95% от работните места ще изискват дигитални умения. Кметът допълни, че вече в 36 столични училища има паралелки с профили по информационни технологии, а в 73 училища още от първи клас се изучават информационни технологии и компютърно моделиране. Освен това от тази учебна година от трети клас навсякъде ще се преподава компютърно моделиране.

Второто направление за постигането на една иновативна екосистема е развитието уменията на бъдещето, но не само в училище, а и през целия живот. От три години Общината чрез Асоциация за развитие на София организират 24-часови хакатони, като вече 10 стартиращи компании са започнали работа след провеждането на тези състезания. „По този начин ние полагаме огромни усилия София да бъде регионален център за компетенции, който да привлича, задържа, вдъхновява професионалистите, предприемачите, както и млади хора“, допълва кметът на столицата.


Интелигентните градове – интеграция на технологии и човешки капитал

© CIO Media, Cio.bg

Като друга важна област на иновативната екоситетема тя посочи насищането и достъпа до пазара с цел многократно  увеличаване потенциала за предприемачество и иновации. В тази връзка администрацията на града подкрепя големи технологични събития, пример за което са Webit.Festival, Inovation Explorer и Global Tech Summit.

Другите две направления, заложени в стратегията за подпомагане на иновативната екосистема, са финансовия капитал и дигиталните технологии. Обществените стредства не могат да финансират изцяло и директно малки и средни предприятия, но могат да бъдат стимул за привличането на частни инвестиции и фондове, категорична е Фандъкова. Вече са разработени няколко програми за подкрепа на стартиращи фирми. По отношение на дигиталните технологии София определено има предимство заради своите вискообразовани специалисти в сферата на информационните и комуникационните технологии.

По време на събитието също така експерти от различни държави споделиха своя опит в създаването на интелигентни градове. Представители от Виена, Питърбъро, Клуж-Напока, Истанбул и Скопие разказаха за своите постижения и предизвикателства, а също така и дадоха своите съвети към специалистите в областта.

За втора година в рамките на инициативата се работи по т.нар. пътна карта за интегрирано планиране и управление на проекти за интелигентни градове. Българската столица ще има честта да бъде първия европейски град, където ще бъде тестван разработения пакет указания за създаване на интелигентни градове (Smart City Guidance Package), а резултатите ще бъдат представени в началото на 2019 г. пред Европейския парламент.


X