Софтуер

Социалните мрежи изпреварват печатните медии като източник на новини

CIO Media

За първи път, откакто Pew Research Center започва да проследява начините, по които възрастните в САЩ получават своите новини, социалните медии изпреварват печатните.

В проучване, проведено по-рано тази година, 20% от респондентите казват, че често получават новини през социалните медии, докато само 16% заявяват същото за вестниците. Все още обаче радиото, новинарските сайтове и телевизионните канали остават водещи. Телевизията оглавява списъка, като 49% от анкетираните казват, че получават новините си предимно по този канал, докато 33% и 26% от респондентите съответно от новинарските сайтове и радиото. Макар че телевизията все още е доминиращ източник на новини, тя все пак бележи леко отстъпление – през 2016 г. делът ѝ е бил 57%.Съществуват обаче значителни разлики между възрастовите групи. Телевизията е най-популярният източник на новини за възрастните хора на 50 и повече години, докато само 16% от тези между 18 и 29 и 36% в диапазона 30-49 казват, че предпочитаният канал за тях е именно този. Сред хората на възраст между 18 и 29 години най-популярната новинарска платформа са социалните медии, докато при 30-49 годишните акцентът пада върху новинарските уеб сайтове.

По-рано тази година, изследователският център публикува проучване, показващо, че 89% от анкетираните колежани съобщават, че научават поне част от новините от социалните медии. Сред тази възрастова група Facebook и Snapchat се оказват водещи социални платформи. 


X