Софтуер

Бъдещето на интелигентните компании

CIO Media

Компании от различни индустрии все повече прилагат Интернет на нещата (IoT), а според Gartner броят на свързаните устройства до 2020 ще надхвърли 20 млрд. Вследствие на това количеството данни ще продължи да нараства, а събирането и анализа им ще изиграе съществена роля, позволявайки на организациите да взимат решения на база на реални знания.

В момента хиляди иновативни идеи се разработват в сферата на IoT, като те имат потенциала да донесат истинска стойност за компаниите. Макар че засега бизнесът все още планира и оценява своите проекти за Интернет на нещата, според Garnter до 2020 над 65% от организациите ще са внедрили IoT продукти.

Имайки предвид потенциала на технологията, спокойно може да се твърди, че всяка компания, която не действа в тази посока, рискува да изостане. IoT решенията могат да бъдат полезни във всяка една индустрия, а интелигентните компании, свързващи физическото с дигиталното, ще увеличат продуктивността, растежа и иновациите си. Ето няколко примера за индустрии, в които Интернет на нещата има съществено приложение:

Селскостопанска промишленост

В селското стопанство в кравите се имплантират сензори, които отчитат жизнени показатели на животните. Тези сензори са напълно безопасни и изпращат информация за локацията на добитъка към приемници няколко пъти в секунда. Това позволява на фермерите да проследяват в реално време всяко отделно животно, по-лесно да ги събират за доене, а също така да ги изследват и да се грижат за тях.

Този тип данни предоставя ценна информация, включително моделите на движение, резултатите от доенето, хранителни навици за всяко едно животно. Това високо ниво на видимост в допълнение дава възможност на фермерите да действат бързо при необходимост или да следят определено животно, което значително подобрява грижите за добитъка и осигурява един безпроблемен производствен процес.


Бъдещето на интелигентните компании

© CIO Media, Cio.bg

Логистичен отрасъл

За логистичния отрасъл управлението на камионите винаги е представлявало предизвикателство. С подходящ софтуер за анализи компаниите могат да следят 3D камерите при товарене, за да събират и анализират данни за процеса като гъстота, скорост, успеваемост и техники на товарене. Грешките лесно могат да се засичат, а мениджърите автоматично да бъдат уведомявани.

Друго IoT решение е Bluetooth Low Energy (BLE), което показва дали правилният продукт е поставен в точния камион. Подобни технически решения гарантират, че пратките се доставят правилно, клиентите са доволни, а влиянието на компаниите върху околната среда е намалено.

Търговия на дребно

Всяка година приблизително 4% от потенциалните приходи са загубени, тъй като магазините не могат да отговорят на потребителското търсене за определени продукти в своите инвентари. Чрез техники за по-голяма видимост като мобилни компютри, служителите ще могат по-лесно да намират продуктите и да откриват информация за инвентара в реално време.

Тези данни ще осигурят на търговците информация за тенденциите при продажбите, както и за това какво липсва и какво има в излишък във всеки един от техните магазини. С подобна технология също така те ще могат внимателно да следят броя на продуктите, които са изгубени и откраднати, както и да увеличат своите приходи.

Здравеопазване

Консолидирането, споделянето и анализирането на медицински данни може да бъде изключително предизвикателство заради сложността на мрежата от индивидуални играчи, включително лекари, сестри, болници и застрахователни компании. Интернет на нещата и анализите на данни могат да подобрят събирането и обработката на информацията в здравеопазването.

IoT устройства могат да се използват за проследяване показателите на пациентите, което ще гарантира по-добра грижа за тях. Анализирайки събраните данни, здравните институции ще могат по-добре да разберат колко бързо пациентите получават лечение и да предоставят важна информация на лекарите в реално време.

Анализираните данни помагат на компаниите да разберат по-добре своите бизнес процеси, да подобрят планирането и да открият нови възможности за продажби или дори нови бизнес модели. Към днешна дата има малко IoT решения, които са интегрирани в настоящите свързани компании. Ако обмисляте проект, свързан с Интернет на нещата, трябва да имате предвид, че тази технология създава видимост в реално време, увеличава развитието на иновации и приближава организациите до свързаното бъдеще.


X