Софтуер

Защо фирмите се затрудняват с дигиталната трансформация?

CIO Media

Американската софтуерна компания TIBCO публикува резултатите от изследването си: 2018 TIBCO CXO Innovation Survey, в което се разглеждат водещите тенденции при стратегиите за иновации на организациите.

Проучването осигурява задълбочен поглед върху това как и защо фирмите правят иновации, както и тактиките и технологиите, необходими за управление на инициативите.

Резултатите също така хвърлят светлина върху ролята на дигиталната трансформация в иновациите в различните индустрии, кои екипи в организациите подпомагат в най-голяма степен иновациите и кои са пречките, пред които се изправят.

В 2018 TIBCO CXO Innovation Survey са участвали над 600 специалиста от целия свят и от различни индустрии, включително търговия на дребно, производство, финансови услуги, здравеопазване, енергетика, технологии и софтуер, транспортна и петролна индустрия и други.


Защо фирмите се затрудняват с дигиталната трансформация?

© CIO Media, Cio.bg

Какво показват резултатите?

Дигиталната трансформация е един продължителен процес. Около 65% от запитаните са посочили, че все още им предстои да достигнат статус „ерксперт“ в своята дигитална трансформация.

Предизвикателствата пред базираните на иновации проекти са пряко свързани с технологиите, организационната култура и служителите. Приблизително 24% от запитаните са изброи ограниченото време, ресурси и бюджети като основни предизвикателства.

Освен това специалистите изтъкват, че миграцията в облака, използването на BI и интегрирани решения са сред първите стъпки за реализирането на техните стратегии за иновации. От друга страна изкуственият интелект, машинното обучение, отворения код, блокчейн и Интернет на нещата са сред по-сложните решения, които се прилагат на по-късен етап.

Например, 41% от анкетираните, според които техните организации са експерти в областта на дигиталната трансфромация, са внедрили блокчейн технологии.

Отключването на потенциала за иновации е съществено за организациите, които искат да имат конкурентно предимство на своите пазари. Хората, данните и технологиите формират ядрото на иновациите и във всички индустрии тези три аспекта трябва да работят заедно, за да се постигне успех“.


X