Софтуер

Gartner: 87% от организациите изостават при BI

CIO Media

Над 87% от организациите са в начален етап на развитие при бизнес анализите (BI), показва изследване на Gartner. Това представлява голямо пречка за компаниите, които искат да увеличат стойността на своите данни и да използват машинно обучение.

Организациите с ниска зрялост попадат в две категории: „базово“ и „опортюнистично“ ниво в IT Score for Data and Analytics на Gartner. Фирмите на базово ниво използват предимно анализи, базирани на таблици и лични данни. От друга страна, при тези на опортюнистично ниво отделите събират свои данни и работят по собствени инициативи за анализи, без мениджмънтът да оказва централизиран контрол.

Ниското развитие на възможностите за бизнес анализи ограничава мениджърите, които се опитват да модернизират BI, подчертават от Gartner. Това от своя страна води до по-бавното навлизане на анализите в организациите. Често при тези фирми има примитивна или остаряваща ИТ инфраструктура, ограничено сътрудничество между ИТ и бизнес потребителите, BI функционалности предимно базирани на доклади и други.

От консултантската компания обаче напомнят, че този тип организации могат спокойно да се учат от онези, които са постигнали успех при бизнес анализите. Без да е необходимо да откриват отново колелото и да допускат същите грешки, лидерите по анализи могат да извлекат максимална полза от настоящите си ресурси, за да ускорят разпространението на BI и да напреднат бързо.

От Gartner отбелязват, че има четири стъпки, които мениджърите по анализи и данни могат да следват в областта на стратегията, човешките ресурси, управлението и технологиите, за да помогнат на своите компании да постигат по-добри бизнес резултати.


Gartner: 87% от организациите изостават при BI

© CIO Media, Cio.bg

1. Холистични стратегии за данни и анализи

При организациите с ниска зрялост по отношение на бизнес анализите често липсват цялостни стратегии с ясна визия за данните и анализите. Отделите работят по проекти за данни или анализи самостоятелно, което води до разделение на процесите и информацията.

Поради тази причина мениджърите по данните и анализите трябва да координират ИТ и бизнес лидерите, така че да се разработи холистична BI стратегия. Тя трябва да се разглежда като един продължителен и динамичен процес, при който бъдещи промени в бизнеса или средата ще трябва да бъдат отчетени.

2. Гъвкава организационна структура

Компаниите трябва да имат кадри, умения и ключови структури, за да насърчат развиването на умения и да развият своите възможности.

Те трябва да предвиждат предстоящите нужди и да гарантират, че правилните умения, роли и и структури съществуват, са развити или могат да бъдат използвани да помогнат за изпълнението на задачите, посочени в стратегията за данните и анализите.

С ограничени вътрешни възможности за анализи, мениджърите трябва да търсят гъвкав модел на работа чрез създаване на „виртуални BI екипи“, които включват както началниците на отделите, така и потребителите.


Gartner: 87% от организациите изостават при BI

© CIO Media, Cio.bg

3. Програма за управление на данните

Повечето организации с недобре развити възможности за бизнес анализи не разполагат с програма за управление на данните. Те може би са обмисляли въпроса и разбират неговата важност, но не знаят откъде да започват.

Всъщност тази програма трябва да се приема като „правилата на играта“. Тези правила могат да поддържат бизнес целите и също така да позволят на организациите да балансират възможностите и рисковете в дигиталната среда.

Освен това управлението на данните представлява и рамка, която описва кой взима решения и какви са моделите, които трябва да се прилагат върху данните и анализите.

4. Интегрирани платформи за анализ, поддържащи голям брой потребители

Често организациите с ниско ниво на развитие разполагат с примитивна ИТ инфраструктура. Техните BI платформи са по-традиционни, включват вградени ERP системи или прости инструменти за създаване на доклади за ограничен брой потребители.

За да подобрят своите BI възможности, мениджърите по данните и анализите трябва да представят интегрирани платформи за анализи, които разширяват тяхната настояща инфраструктура, така че тя да включва модерни технологии за анализи.


X