Софтуер

Gartner: 66% от организациите ще използват 5G до 2020

CIO Media

66% от организациите планират да внедрят 5G до 2020, показва ново проучване на Gartner. Компаниите очакват 5G мрежите основно да бъдат използвани за Интернет на нещата (Internet of Things, IoT), а оперативната ефективност е ключовия двигател за промяната.

„По отношение на създаването на 5G организациите, които са крайни потребители, имат ясни изисквания и очаквания за използването на мрежата. Най-големият проблем обаче, пред който са изправени, е липсата на готовност от страна на телекомуникационните доставчици. Техните 5G мрежи не са достъпни или достатъчно надеждни за нуждите на организациите“, коментират от Gartner.

За да се реализира потенциала на 5G е необходима нова мрежова топология, включително нови мрежови елементи като периферни изчисления. В краткосрочен план организациите, които искат да използват 5G за IoT комуникации, видео, контрол, автоматизация и други, не могат да разчитат на 5G публична инфраструктура.

Топ приложения на 5G

IoT комуникациите остават най-популярното приложение за 5G, като 59% от запитаните организации очакват 5G мрежите да бъдат използвани именно за това. На второ място по използване се нарежда видеото, което е било посочено от 53% от анкетираните.

Броят на IoT комуникациите е изненадващ, имайки предвид, че вече съществъва безжична IoT свързаност чрез доказани и икономични алтернативи като Narrowband IoT за 4G и нискоенергийни и широкобхватни решения“, коментират от Gartner.


Gartner: 66% от организациите ще използват 5G до 2020

© CIO Media, Cio.bg

Все пак 5G има своите предимства, включително възможността за голям брой свързани устройства – до 1 млн. сензори на квадратен километър. Освен това 5G потенциално ще служи и на други подкатегории на IoT, които изискват много кратко време за изчакване. По отношение на видеото, употребите също могат да са различни. Скоростта на 5G и краткото време на изчакване ще позволяват да се поддържа 4K и 8K HD видео съдържание.

Кога ще имаме завършена 5G мрежа?

Според Gartner до 2022 половината от телекомуникационните доставчици, които имат завършена търговска 5G мрежа, няма да успеят си възвърнат инвестициите в бекенд технологичната инфраструктура, тъй като системите няма напълно да отговорят на изискванията за използването на 5G.

От Gartner предвиждат, че телекомите ще успеят да изградят цялостна 5G инфраструктура от край до край върху своите публични мрежи едва в периода между 2025 и 2030. Първоначално те ще се фокусират върху потребителските широколентови услуги, което може да забави инвестициите в периферни изчисления – много по-ценни и свързани с 5G проектите.

Самостоятелно обаче телекомите може би няма да успеят да отговорят на краткосорнчите и средносрочните очаквания на организациите, които искат бързо да използват 5G.

Частните мрежи за компаниите ще бъдат най-лесната опция за организациите, които искат да се възползват бързо от възможностите на 5G. Тези мрежи могат да бъдат предложени не само от телекомите, но също така от  доставчиците на  инфраструктурни услуги, включително традиционните големи доставчици на инфраструктурни услуги и доставчиците в областта на софтуерните и облачните услуги“, допълват от Gartner.


X