Софтуер

Какво ще се случи с неприкосновеността на данните през 2019?

CIO Media

През 2018 темата за защитата на личните данни беше изключително популярна заради влизането в сила на регламента на Европейския съюз GDPR. Разговорът за неприкосновеността на информацията обаче ще продължи и през 2019.

За глобалните организации основното предизвикателство ще бъде да се съобразяват едновременно с различните нюанси на регионалните практики, свързани с данните.

Технологиите ще помогнат на компаниите да се ориентират по-добре в тази сложна среда, но както видяхме при GDPR – може да има редица различни интерпретации на това какво означава регламентът. В тази връзка много фирми може би ще предпочетат да прилагат най-строгите практики и процеси, за да избегнат потенциални нарушения и глоби.

В търсене на отговори

През изминалата година новите за пробиви в сигурността изобилстваха в медийното пространство. Вследствие на това бизнес лидерите вече започват да осъзнават последствията, които една хакерста атака може да има за дадена организация. Рисковете, свързани с финансовите загуби и накърняването на репутацията ще бъдат причината за това защитата на системите да се превърне в основен приоритет през 2019.

Някои компании обаче все още не са достигнали до това заключение, така че и през тази година ще има хакерски атаки и изтичане на данни. Трябва да се има предвид и че голяма част от организациите все още се учат какво означава управлението на данните, как и защо се появяват пробивите в сигурността. След като обаче фирмите разберат къде са техните уязвими места, то вероятно инвестициите в управлението на данните значително ще се увеличат.

Развитието на изкуствения интелект

Много организации се притесняват, че хакерите ще започват да използват възможностите на изкуствения интелект (AI), за да намерят нови начини да компрометират уебсайтовете и приложенията.

Може би ще видим видео клипове и аудио записи, които са променени, за да подведат потребителите. Вероятно обаче AI най-често ще се прилага за конфигуриране и обучаване на защитни инструменти за информиране за бъдещи пробиви или да заобикалят по-сложните системи за сигурност.

Макар че много специалисти се фокусират върху това как хакерите ще подобрят своите възможности в бъдеще, голяма част от киберпрестъпниците ще продължат да се насочват предимно към онези организации, които имат по-слаби защити. Например, това са онези фирми, които подценяват неразрешените технологии на трети страни, използвани на техните уебсайтове. Именно от този тип ще бъдат основните случаи на пробиви и изтичане на данни през 2019.


Какво ще се случи с неприкосновеността на данните през 2019?

© CIO Media, Cio.bg

Хибридни екипи по маркетинг сигурност

Както показаха повечето хакерски атаки през изминалите 12 месеца, основната причина за проблемите в сферата на сигурността са технологиите на третите страни.

Чрез чатовете, формуляри и неодобрени тагове на трети страни на един уебсайт, киберпрестъпниците могат да получават достъп до потребителските данни, дори без знанието на съответната организация.

В случая основното предизвикателство е, че специалистите по маркетинг отговарят за тези данни, но не и за тяхната защита. Поради тази причина през 2019 компаниите ще започнат да разглеждат сигурността по един по-холистичен начин.

За тази цел те ще трябва да назначат повече опитни специалисти, които да се ориентират в новите условия, вместо да аутсорснат защитата на ресурсите към множество доставчици.

Това обаче в още по-голяма степен ще доведе до намаляване на експертите в сферата. Заради липсата на кадри вероятно ще се промени ролята на екипа по маркетинг – фирмите ще инвестират повече в това да повишават квалификацията на служителите в сферата на сигурността.

На по-високо ниво вероятно ще се наложи на главния маркетинг директор да работи в тясно сътрудничество с главния директор по информационната сигурност, за да намалят уязвимите места при защитата на ресурсите и системите.

През 2018 новите регулации на данните разкриха проблеми, които много от компаниите не осъзнаваха. Това в дългосрочен план е добре за собствениците на данни и техните клиенти. Въпреки това компаниите все още се опитват да се справят със защитата на данните и тези трудности ще продължат да ангажират организациите и през новата година.

Постоянното и цялостно управление на данните ще бъде от ключово значение през 2019 – а марките, които пренебрегват въвеждането на правилните процеси, технологии и хора, ще трябва да платят цената за това.


X