Софтуер

Човешкият капитал е ключът към успешната дигитална трансформация

CIO Media

Постоянните иновации доведоха до значителна промяна в сферата на ИТ и следователно в ролята на служителите през последните години. Основните тенденции са нарастващата популярност на дистанционната работа, автоматизацията на задачите, изискващи повторение, както и необходимостта от нови умения, за да бъдат компаниите в крак с промените.

Една от важните стъпки, които фирмите трябва да предприемат, е оценяването уменията на служителите, за да се идентифицира къде може да има пропуски. Тези липси могат да попречи на внедряването на дадена нова технология, така че компаниите трябва да подготвят кадрите за промяната. Служителите трябва да бъдат подкрепени в процеса на преход, включително при формирането на новите роли и модернизирането на старите позиции, съветват експертите.

Разбира се, промяната не винаги е приветствана от всички и може да има някаква форма на съпротива. Задържането и намирането на висококвалифицирани кадри може да се окаже трудно, когато организацията се съревновава за най-добрите таланти. Самото разнообразие от кадри също ще претърпи  трансформация на фона на промените в броя, възрастта и разпространението на населението. Фактори като продължителност на живота, по-късното пенсиониране и разрастването на градовете също ще окажат своето влияние.

Според експертите има няколко начина една организация изцяло да подпомогне своите служители по време на дигиталната трансформация. Ето кои са те:

1.       Започнете от върха: Развивайки у висшия мениджмънт уменията, необходими за дигиталната трансформация, ще вдъхнови останалата част от организацията да последва техния пример.

2.       Инвестирайте в служителите: Всичко струва пари, но компаниите не могат да пестят от осигуряването на нужните ресурси и възможности за развитието на своите служители.

3.       Не игнорирайте меките умения: Макар че е важно да има баланс между техническите и меките умения, именно вторите са тези, които задвижват дигиталната трансформация. Едни от най-ценните активи в този процес са визията, сътрудничеството, иноватичното мислене и организационните умения.

4.       Няма едно решение за всички: Обученията на всички нива трябва да се фокусират върху гъвкавост, подобряване на уменията и адаптивността на служителите, макар и всички те да се учат по различен начин.

5.       Бъдете привлекателни: Изключително важно е за една организация да задържа новите и квалифицирани служители като им дава възможности за развитие, както и като създава модерни работни места, за да стимулира сътрудничеството и споделянето на знания.

За да се прегърне изцяло дигиталната трансформация, организациите трябва да намерят начин да задържат и мотивират своите екипи. Работното място на бъдещето трябва да може да се адаптира и да се промяна бързо, търсейки нови начини технологиите и хората да си сътрудничат. Продължаващото обучение и развитие ще бъде ключово за успеха както на индивида, така и на цялата фирма.


X