Софтуер

Липсата на защити при IIoT излага на риск глобалната верига за доставки

CIO Media

Компаниите в глобалната верига за доставки разбират, че техният подход към киберсигурността трябва да се промени, но те все още не предприемат стъпки да защитят използвания от тях Индустриален интернет на нещата (IIoT), показва проучване на Inmarsat, която работи в сферата на глобалните и мобилните сателитни комуникации от почти 40 години.

В изследването, в което са участвали 750 компании от глобалната верига на доставки, разкрива, че според две трети (или 66%) от анкетираните техните процеси за справяне с киберзаплахите могат да бъдат по-добри. Също така 68% от запитаните смятат, че има още какво да се направи, за да се защитят организациите от злоупотребата с данни.

Въпреки това само 33% са инвестирали в нови технологии за сигурност и едва 29% си партнират със специалисти в областта, което показва, че не се полагат достатъчно усилия за защита на операциите. Едната от основните причини за настоящата ситуация е липсата на нужни умения, като 56% от запитаните отбелязват, че нямат служители с умения в сферата на киберсигуността, които да помогнат за внедряването на Индустриалния IoT.

„Макар че Индустриалния IoT предоставя много вълнуващи възможност за компаниите в глобалната верига за доставки, той също така увеличава риска те да се сблъскат с проблеми в сигурността. Според нашето изследване те не са подготвени да се справят с подобни рискове“, отбелязва Тара Маклоклан, вицепрезидент за Индустриален IoT в Inmarsat Enterprise.

„Една мрежа е толкова сигурна, колкото е най-слабата й точка. Затова с Индустриалния IoT, който увеличава възможностите за кибератаки, компаниите трябва да гарантират, че подсилват всеки отделен елемент. Без защитени IIoT мрежи, организациите остават отворени за кибератаки, за вируси искащи откуп или за индустриален шпионаж“, допълва Маклоклан.

Специалистите съветват още от самото стартиране на проектите да се предвиждат вградени защити, като това включва сигурен достъп, сигурна среда за работа, добро криптиране на данни и смарт валидация и автентикация между сензорите.

„Както видяхме от резултатите от това изследване, не всяка компания има технологичните възможности да гарантира, че едно IoT решение е сигурно от край до край. Компаниите трябва да си сътрудничат със специалисти, които могат да предложат изцяло управлявана IoT услуга, която взима под внимание сигурността на всеки етап – от периферните сензори през платформите, до свързаността и самите мрежи“, отбелязва Маклоклан.


X