Софтуер

3 начина облакът и центровете за данни да работят добре заедно

CIO Media

 

Дали центровете за данни ще изчезнат със стремглавото разрастване на публичния облак? Едва ли, смятат експертите. И двете бележат ръст, но успешната съвместна работа може да се окаже доста голямо предизвикателство.

В тази връзка не може да не се спомене хибридният облак, който включва публичен и частен облак. Голяма част от специалистите в технологичната сфера обаче смятат хибридния облак за остаряла концепция и вместо това налагат идеята за „хибридни ИТ“. Можете да си представите това като частен облак (или на практика център за данни), свързан с всичко, което е публичния облак.

В днешно време информацията трябва да може да се движи свободно между системите в центровете за данни и платформите в публичния облак. Освен това са необходими инструменти за общо управление в публичния облак и в инсталациите. Не на последно място трябва да се предвиди обща сигурност, управление и операции, така че компаниите да могат да създават иновации, да внедряват и управляват при всички платформи.

Какво може да се направи, за да се изпълни всичко това? Ето кои са трите предложения на специалистите:

Първо, помислете за данните

Синергията на ниво данни е най-големият проблем. Не съществува един единствен източник на истина и базите данни са отделени. Например, една организация може да използва модели и бази данни в публичния облак от 2018 и модели и бази данни в инсталациите от 2003.

Този въпрос може да се разреши сравнително лесно като се използват същите типове бази данни и на двете места, а мидълуерът да ги свързва така, че да няма разделение между данните в облака и тези в центровете за данни. Това обикновено означава, че трябва да се модернизират наследените бази данни, което е трудно и доста скъпо. Но експертите уверяват, че усилията в крайна сметка ще си струват.


3 начина облакът и центровете за данни да работят добре заедно

© CIO Media, Cio.bg

На второ място помислете за общата сигурност

Създаването на обща сигурност е друга трудност, която организациите трябва да преодолеят. Тя изисква приемането на подход и внедряването на технологии за сигурност, които да могат да работят както в публичния облак, така и в инсталациите.

Това обикновено означава, че трябва да се добави обща директория между центъра за данни и облака, както и да се премине към по-сложна система за сигурност като управление за достъпа и идентичността. Подобен вариант изисква повече средства и представлява по-голям риск, но алтернативата със сигурност не изглежда по-примамливо.

Трето, помислете за интеграцията на процесите

На следващо място фирмите трябва да си отговорят на следния въпрос: Как приложенията споделят процесите между центъра за данните и публичния облак? Тук трябва да се разбере всъщност как приложенията могат да работят на различните платформи.

Потенциалните решения, които трябва да се обмислят са Kubernetes контейнери. Въпреки това все пак трябва да се намери начин как да се свържат процесите, които съществуват и на двете места. По този начин ще се формират мета-приложения, които се разпростират и в инсталациите, и в облака.


X