Софтуер

Топ 10 тенденции на Gartner за 2019 в сферата на данните и анализите (Част 1)

CIO Media

Разширени анализи, продължаващи анализи и обяснителен изкуствен интелект са сред основните тенденции при технологиите за данни и анализи, които ще променят значително пазара през следващите между три и пет години, посочват от Gartner.

От компанията съветват мениджърите да изследват потенциалното влияние на тези тенденции, за да могат да променят своите бизнес модели и операции спрямо тях. В противен случай те рискуват да загубят конкурентното си предимство.

Според Gartner предизвикателството, създадено от дигиталните разрушителни иновации – твърде много данни – също така е създало и безпрецедентна възможност. Огромното количество информация и увеличаващите се варианти за обработка благодарение на облака позволяват сега да се обучават алгоритми в широк мащаб. А това на свой ред ще помогне да се реализира пълният потенциал на изкуствения интелект.

„Продължителното оцеляване на всеки бизнес ще разчита на една гъвкава, центрирана около данните архитектура, която отговаря на темпото на промяната“, отбелязват от консултантската компания.

1. Разширени анализи

Разширените анализи са следващата вълна, която ще промени пазара на данни и анализи. Те използват машинно обучение и AI техники, за да трансформират начина, по който съдържанието се създава, използва и споделя.

До 2020 разширените анализи ще бъдат основен двигател на нови покупки на анализи и BI, както и на платформи за машинно обучение. Мениджърите по данните и анализите трябва да планират използването на подобни решения на фона на развиващите се възможности на платформите.

2. Разширено управление на данни

Разширеното управление на данни използва възможностите на машинното обучение и изкуствения интелект, за да подпомогне самоорганизацията и самонстройката на фирмените информационни категории като качество на данните, управление на метаданни, интеграция на данни, системи за управление на базите данни и т.н.

По този начин се автоматизират много от ръчно изпулняваните задачи и се позволява на кадрите с недостатъчно технически умения да могат свободно да работят с данните. Освен това с този подход се освобождава по-висококвалифицирания персонал с технически умения да се фокусира върху по-трудните и важни задачи.

Метаданните се трансформират от пасивни към активни, превръщайки се в основен двигател на всички решения, използващи изкуствен интелект и машинно обучение. Очаква се до края на 2022 задачите, свързани с управление на данни, които се изпълняват ръчно, да намалеят с 45% чрез добавяне на изкуствен интелект и автоматично управление на ниво обслужване.

3. Продължаващи анализи

До 2022 повече от половината от основните нови бизнес системи ще включват продължаващи анализи, които използват контекстни данни в реално време, за да подобрят взиманите решения.

Продължаващите анализи представляват модел, при който анализите в реално време са интегрирани с бизнес операции, обработващи настоящи и исторически данни, за да препоръчат действия в отговор на дадени събития. Те имат за цел да осигурят автоматизирано взимане на решения или да подпомогнат процеса на взимане на решения.

Продължаващите анализи използват множество технологии като разширени анализи, оптимизация, машинно обучение и обработка на потоците от събития. Според специалистите този тип анализи ще променят значително задълженията на екипите по данните и анализите. От една страна това е голямо предизвикателство, но също така е и голяма възможност за BI специалистите през 2019 да помогнат на бизнеса да взима интелигентни решения в реално време.


Очаквайте продължение!


X