Софтуер

Топ 10 тенденции на Gartner за 2019 в сферата на данните и анализите (Част 2)

CIO Media

Разширени анализи, продължаващи анализи и обяснителен изкуствен интелект са сред основните тенденции при технологиите за данни и анализи, които ще променят значително пазара през следващите между три и пет години, посочват от Gartner.

4. Обяснителен изкуствен интелект

AI моделите все повече се използват, за да подобрят или изместят изцяло хората в процеса на взимане на решения. В някои случаи обаче компаниите трябва да обяснят как тези модели стигат до дадено заключение.

За да създадат доверие у потребителите и всички участващи в процеса, специалистите в сферата трябва да направят тези модели по-разбираеми. За съжаление повечето от тези AI модели са сложни черни кутии, които не могат да обяснят защо правят конкретна препоръка или решение.

Обяснителният изкуствен интелект в науката за данните и платформите с машинно обучение, например, генерира автоматично обяснение на моделите чрез естествен език по отношение на точността, статистиката на моделите и особеностите.

5. Графи

Този тип анализи представляват набор от техники, чрез които може да се обясни връзката между заинтересованите страни като организации, хора и транзакции.

Очаква се приложението на графи да се увеличи със 100% до края на 2022, тъй като това ще помогне да се ускори подготвянето на данните.

От Gartner изтъкват, че въпреки своите предимства към момента графите не се използват особено широко поради нуждата от специализирани умения. През следващите няколко години обаче това ще се промени заради необходимостта да се задават сложни въпроси при сложните данни, което не винаги е практично или дори възможно чрез SQL.

6. Data fabric

Data fabric позволява безпроблемен достъп и споделяне на данните в една разпределена среда. Този тип архитектура дава възможност да се създаде единна рамка за управление на данните, осигурявайки лесен достъп до иначе разделените хранилища на информация.

До края 2022 подобни решения ще бъдат внедрявани предимно като статични архитектури, което ще принуди организациите да отделят средства, за да променят дизайна, където е необходим по-динамичен подход спрямо мрежата от данни.

7. Обработка на естествен език

До 2020 50% от аналитичните запитвания ще се генерират чрез търсене, обработка на естествен език или автоматично.

Нуждата да се анализират сложни комбинации от данни, както и необходимостта самите анализи да станат по-достъпни за всички в една организация ще доведе до по-широкото използване на обработката на естествен език. Вследствие на това аналитичните инструменти ще станат толкова лесни за работа колкото са интерфейсът за търсене или провеждането на разговор с изкуствен интелект.

Очаквайте продължение!


X