Софтуер

Проект за интелигентен трафик контрол на Siemens Mobility намалява замърсяването в Мюнхен

CIO Media

Siemens Mobility, компанията Hawa Dawa и платформата ryd обединяват усилията си, за да докажат, че технологиите и данните могат да облекчат както трафика, така и замърсяването на въздуха. За тази цел те реализират съвместен пилотен проект за интелигентен трафик контрол в Мюнхен, като на шофьорите се препоръчват алтернативни маршрути, за да се намалят местата с мръсен въздух.

Проектът използва сензори в реално време, които измерват замърсеността на въздуха и анализират данните, за да пренасочат трафика в града по оптимален начин. Четириседмичната пилотна кампания стартира през ноември 2018, а резултатите от нея са обещаващи. Те показват, че 35% – 40% от шофьорите имат желание да допринесат за намаляване на замърсяването на въздуха, когато им е предложен алтернативен маршрут чрез платформата ryd. 

„Оформяйки облика на свързаната мобилност, можем да подобрим не само ефективността на транспорта, но и неговото влияние върху околната среда. Нашите лаборатории за интелигентни трафик системи са в челните редици на анализа на данни и изкуствения интелект в автомобилния транспорт. Горди сме, че доказахме, че тези възможности могат да бъдат използвани за подобряване качеството на въздуха в Мюнхен“, коментира Михаел Петер, главен изпълнителен директор на Siemens Mobility. 

Оптимизирането на трафика на подобно индивидуализирано ниво може да допринесе за намаляване на замърсеността на въздуха в града като цяло. Първоначалните резултати при участието на над 1600 шофьори отчитат намаляване емисиите на CO2 с 83 кг., на азотни оксиди със 114 г., съкращаване на изминатите километри с 663 км. - в допълнение към главната цел за редуциране на броя на зоните с мръсен въздух. Aко в програмата се включат до 20 000 водачи на автомобили в рамките на един град, намаляването на тези показатели би било еквивалентно на залесяването на площ от над 1 акър.

„Изключително сме щастливи от резултатите на пилотния проект. Те показват, че ryd общността може да промени нещата, и че нашите данни могат да подпомогнат разработването на практически решения за умния град. Като отворена платформа очакваме с нетърпение да създадем един общ продукт със Siemens Mobility и Hawa Dawa и да си партнираме с други градове в Европа, подкрепяйки усилията им за чист въздух“, споделя Йоханес Мартенс, главен изпълнителен директор на ThinxNet GmbH – IoT компанията, разработила платформата ryd.

Мюнхен е на второ място по най-високи нива на азотен диоксид в Германия, показват данните на Федералното министерство на околната среда. Същевременно с поред глобалния анализ за замърсяване и тенденциите в мобилността - Inrix Traffic Scorecard, трафикът в Мюнхен е един от най-сложните в страната, като средно един шофьор прекарва 51 часа в годината в задръстване. По данни на Европейската комисия разходите за здравеопазване в рамките на ЕС, произтичащи от мръсния въздух, ще възлизат на между €330 и €940 милиарда годишно, като основната причина за това ще бъде трафикът.

Hawa Dawa предоставиха на лабораторията за интелигентни трафик системи на Siemens Mobility в Мюнхен (ITS Digital Lab) прогнозни данни за замърсяването на въздуха. Там специалисти по данните и експерти по управление на трафика анализираха информацията, както и анонимни данни от платформата за „умни” автомобили ryd, за да се предскажат индивидуалните маршрути и да се предложат екологични алтернативи. „Зелените“ маршрути бяха предоставени на потребителите на ryd преди началото на тяхното пътуване чрез приложение. Те бяха насърчени да използват алтернативните маршрути, като се включат в състезание в рамките на пилотния проект. По време на състезанието шофьорите с най-екологично поведение получиха ryd-точки, които по-късно могат да обърнат в други неща, например ваучери за Amazon.

„Вярваме, че екологичните маршрути на индивидуално ниво имат изключителен потенциал като начин за справяне с неприемливите нива на замърсяване на въздуха вследствие на трафика. Този проект доказва значението на индивидуалното поведение, при това за толкова кратък период, както и огромният неизползван потенциал при набелязването и адаптирането на екологични маршрути заедно с други опции за умна мобилност. Приносът на Hawa Dawa за мониторинга на качеството на въздуха, прогнозите и моделирането е важна първа стъпка в изготвянето на мерки за справяне с мръсния въздух“, споделя главният изпълнителен директор на компанията Карим Тараф.

В дългосрочен план Siemens Mobility, Hawa Dawa и ryd планират да проучат възможността да работят и с други европейски градове, помагайки им да постигнат целите си за устойчивост и да напреднат в развитието на интермодалната мобилност.


X