Софтуер

Бързият интернет, големият брой ИТ специалисти и ниските данъци в България привличат чуждестранните инвестиции

CIO Media

Бързият интернет, големият брой сертифицирани ИТ специалистите и ниските данъци в България привличат чуждестранните инвестиции, коментираха участниците в международната юридическа конференция, организирана от „Попов, Арнаудов и партньори“.

„Бързият и качествен интернет в страната е атракция за чуждестранния бизнес. Виждаме тенденция, все повече млади хора и инвеститори да избират София, за да стартират своя бизнес, а градът се нарежда след Лондон и Берлин като предпочитан стартъп хъб“, сподели Стамен Янев от Българската агенция за инвестиции.

Подобно мнение споделя и адвокат Бенислав Вътев от „Попов, Арнаудов и партньори“: „България е една от страните в Европа с най-добро покритие и скорост на интернет мрежата в големите градове, с най-много сертифицирани IT специалисти, а също и с едни от най-добрите хакери – включително „бели”. Позитивна тенденция е успешното развитие на нови идеи и продукти в сферата на блокчейн, биометрията, мобилните игри”.

Потенциалът на България за инвестиции и бизнес е значителен, тъй като държавната политика улеснява регистрацията на дружества в страната, а данъците са ниски. Стартовият капитал и регистрационните такси, нужни за целта, са малки, а сроковете – много кратки, в рамките на няколко дни след подаване на необходимата документация. „Данъците в страната са ниски и стабилни, което предоставя спокойна среда за развитието на бизнесите – плоският данък върху доходите остава непроменен от 2008г., а ДДС – от 1999г. Те не само са приети преди десетилетия, запазвайки стабилност до днес, но също така са изключително ниски, сравнени с тези в Европа“, допълва Станислав Николов.

Поради тези особености на нашия пазар през последните години се наблюдава огромно раздвижване в аутсорсинг сектора. „За 2013г. той заема 2,9% от БВП, за 2017г. е достигнал 5% или 2,1 млрд. евро, а прогнозите за 2021г. са за 8% или 4 млрд. евро.“„Секторът у нас се трансформира от локално ориентиран в национален. Наблюдаваме тенденция, при която фокусът се измества от София, където е ситуиран 80% от аутсорсинг бизнеса в България, и от Пловдив и Варна – съответно с 13%, към градовете Велико Търново, Русе и Бургас“, коментира Анна-Мари Виламовска, изпълнителен директор на Българската аутсорсинг асоциация.

Конференцията  е част от годишната програма на „TAG Alliances“ – международна мрежа на независими адвокатски, счетоводни и одиторски кантори, която има членове в над 100 държави. Следващата среща на TAGAlliences ще се състои в Лондон по-късно през 2019г. „Попов, Арнаудов и партньори“ е единствената кантора в България, припозната от международната мрежа като юридически партньор в страната.


X