Софтуер

Моделът sales-as-a-service и има ли той почва у нас

CIO Media

Иван Гайдаров

Моделът sales-as-a-service с времето се превръща в отговор на все повече бизнес предизвикателства и намира приложение в редица сфери, които изискват специализирани знания и умения. Основното предимство, което той дава на организациите, е свързано с разтоварването от отговорност да инвестират време и средства в изграждането на специализирани звена и услуги, като им предоставя значително по-високо качество в сравнение с това, което самите те могат да постигнат в различни сфери. 

Има обаче някои ключови аспекти на бизнеса, за които решението да бъдат изнесени към външни изпълнители изисква много сериозен предварителен анализ. Такъв например е процесът, свързан с продажбите, който е от критично значение за всяка една компания, за да може тя да бъде конкурентна на пазара и въобще да съществува.

“В САЩ моделът sales-as-a-service работи вече от 30 години. В Западна Европа и по-специално в предприемаческите центрове като Великобритания и Германия също. Ако все пак говорим за САЩ, там той е развит изключително много. Във всеки щат има агенции, които специализират върху конкретен регион или бизнес. Това, което ние правим обаче – фокусът ни върху технологичните компании – е значително по-рядко срещано. Затова и от самото начало се насочихме само към този сектор”, разказва Теофил Шиков, създател и изпълнителен директор на Out2Bound, първата в българия sales-as-a-service компания, изцяло насочена към технологичния сектор.


За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X