Софтуер

10 ИТ специалности, които се ценят най-високо

CIO Media

Сара К. Уайт, CIO, САЩ

Пазарното търсене на конкретни ИТ специалисти се променя бързо, тъй като новите тендеции и интересът към по-стари системи се покачва и спада динамично. И докато заплащането за конкретна роля като специалист по данни може да скочи поради липса на квалифицирани кандидати, някои ниши остават горещи за по-продължителен период от време, когато организациите променят отрасъла, в който работят, или цялостния си бизнес.

Организацията Foote Partners проследява данните за премиите по ИТ специалности от 1999 година, за да анализира кои специалности и сертификации отчитат най-голямо увеличение във всеки момент. Тримесечният доклад за индекса за ИТ специалности и сертификации на Foote Partners използва информация, предоставена от 3305 работодатели в частния и публичния сектор в 83 града в САЩ и Канада, за да проследи покачванията и спадовете на пазарна стойност и заплащанията за над 1000 технически специалности и сертификации.

Тъй като ИТ специалностите стават все по-сложни, съществува по-голяма неяснота около това как се дефинират длъжностите в различните компании и как работодателите могат да компенсират кандидати на една и съща длъжност с различни квалификации. Заплащането на премии позволява на работодателите да следят стойността на конкретни специалности, така че те знаят колко конкурентен е пазарът за кандидати с тези специалности и колко да предложат над основната заплата.


За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X