Софтуер

Rittal: Тенденциите в информационните технологии и центровете за данни през 2019 година

CIO Media

Rittal очерта четири тенденции, свързани с облачните технологии и центровете за данни, които IT мениджърите трябва да имат предвид през 2019 г.

Тенденция 1: Дейта центровете ще придобият по-големи възможности за наблюдение, базирани на изкуствен интелект

Без помощни системи, които включват изкуствен интелект (ИИ), специалистите в ИТ центровете в най-скоро време няма да могат да управляват големи и сложни ИТ системи, осигурявайки надеждното им функциониране. Според IDC половината от компонентите в големите центрове за данни вече разполагат с интегрирани ИИ функции и ще работят автономно до 2022 г. За да подпомогнат това развитие, ИТ администраторите ще трябва да използват прогнозните анализи и технологичното обучение, за да рационализират ИТ операциите. Например, тези инструменти ще поддържат оптимизирано балансирането на натоварването, така че компаниите да могат да гарантират, че тяхната ИТ среда предлага непрекъсната достъпност.

Тенденция 2: Обработка на потока от данни в реално време с „edge computing“

Очаква се мрежата 5G за мобилни комуникации да бъде пусната в Германия през втората половина на 2019 г. Многобройните предавателни антени, необходими за 5G, ще наложат разширяването на инфраструктурата за мобилни комуникации чрез крайните центрове за данни. Освен това 5G ще увеличи количеството данни, които мрежовите оператори и други компании трябва да обработват. Анализаторите на CB Insights прогнозират, че всеки потребител ще генерира средно по 1,5 GB данни на ден с устройство, поддържащо интернет, до 2020 година.

Чрез децентрализиране на ИТ инфраструктурата с крайни дейта центрове(edge datacenter), данните могат да се обработват в самия източник. Това ще доведе до ниска латентност при обработката на данни, осигурявайки управление с приложенията в реално време на промишлени роботи или автономни системи за превозни средства. Крайните центрове за данни са свързани с облаци, за да осигурят допълнителен анализ на данните.

Следователно предприятията сега трябва да проучат как да разширят гъвкаво своите ИТ възможности през следващите една до две години и да оценят крайните концепции с тази цел. Общата тенденция към стандартизация е друг ключов фактор за постигане на кратък срок за разгръщане и мащабност, които пазарът изисква от центровете за данни.

Тенденция 3: Облачният пазар ще се възползва от hyperscale центровете за данни

В световен мащаб използването на облачните системи продължава да расте. Пионерите в това развитие е машиностроенето. Според Bitkom всяка втора компания в този сектор вече използва облака. В същото време, инвестициите в hyperscale центрове за данни нарастват в световен мащаб, което е индикация за по-нататъшното разпространение на облака като оперативен модел. Пазарните изследователи от Synergy Reach очакват, че до 2020 г. в света ще има над 600 hyperscale центровете за данни. В момента броят им е около 450.

Ето защо Rittal препоръчва през 2019 г. ИТ мениджърите да определят необходимия баланс между локален център или изнесен център за данни. Също трябва да се подберат облачни услуги в съответствие с тяхната корпоративна стратегия, за да поддържат оптимално хостинга на приложенията и високата достъпност.

Тенденция 4: Оптимизираните технологии ще повишат енергийната ефективност

Освен високата наличност, енергийната ефективност се разглежда като вторият най-важен въпрос, когато става дума за управление на център за данни. Според Borderstep Institute, енергийната ефективност на новите центрове за данни се е подобрила с около 60% през последното десетилетие. В същото време обаче енергийните нужди продължават да нарастват с нарастването на ИТ капацитета. През 2017 г., докато сървърите, работещи в Германия, се нуждаеха от около 4,7 милиарда kWh, инфраструктурните системи като охлаждане и UPS представляват около 5,3 милиарда kWh.

За мениджърите на центровете за данни енергийната оптимизация на целия център за данни следва да бъде основен приоритет през следващата година. Охлаждащите агрегати, използващи free cooling заедно с охлаждане на базата на хладилен агент, се ползват приоритетно  с цел оптимизиране на разходите.

Как Rittal подготвя своите клиенти за бъдещето

„Наред с тенденцията към по-голяма стандартизация, компаниите ще разширят своята ИТ инфраструктура по по-децентрализиран начин през 2019 г. Това ще подкрепи цифровите инициативи, които сега са неразделна част от успешната корпоративна стратегия. Един от начините за това е чрез крайни центрове за данни, които могат да бъдат пуснати в експлоатация много бързо и в помещенията на компанията като IT контейнери например и които по този начин подкрепят навлизането на Industry 4.0 във всички отрасли на промишлеността. Rittal предлага набор от решения за крайни инфраструктури, вариращи от шкаф-системи до готови IT контейнери с облачни връзки, ” отбелязва Андреас Кейгер, изпълнителен вицепрезидент на Rittal Global Business Unit IT.


X