Софтуер

Електрониката, роботиката и програмирането се срещат в платформата за обучение „Тинузавър“

CIO Media

Мария Динкова

Успешните идеи за започване на бизнес споделят три общи характеристики, твърдят експертите: техните създатели искат даден продукт за собствените си нужди, могат да го разработят и намират съмишленици, които да оценят значимостта на проекта. Именно този път следва и един български стартъп, който повече от три години се развива активно у нас, а вече отправя поглед и към големите чуждестранни пазари.

Проектът "Тинузавър“ и продуктите, които са част от него, още от самото начало бяха създадени заради нашите собствени нужди. Аз и приятелите, с които го стартирахме като проект с отворен код, се занимавахме с електроника, роботика и програмиране в свободното си време и имахме нужда от някаква малка и лесна за разбиране микропроцесорна платка“, разказва Невен Боянов, създател на проекта "Тинузавър“.  „По-късно се оказа, че и други колеги искат да се понаучат на електроника, роботика и програмиране и започнахме да пишем упътвания, ръководства и примерен код. Направихме също няколко работилници във Велико Търново и страната – оказа се, че много хора искат да се занимават с тези неща, но няма достатъчно информация и инструменти, особено за абсолютно начинаещите, написани по лесен за разбиране начин.“

Всъщност работата по стартъпа започва в края на 2015. За неговото развитие допринася и въвеждането на нова специалност във Факултета по математика и информатика на Софийския университет – „Софтуерно инженерство“. С няколко колеги Боянов създава програма по една от дисциплините „Микроконтролери и вградени устройства“, което съвсем естествено превръща „Тинузавър“ в част от учебното съдържание. По този начин се дава тласък на развитието на проекта и постепенно от няколко платки за сглобяване той прераства в цялостна платформа за обучение.


За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X