Софтуер

Авторското право в дигиталната епоха

CIO Media

Не една и две директиви, приети от Европейския парламент (ЕП), са предизвиквали полемики и разделение на общественото мнение, както и силно гражданско недоволство. Но доскоро те рядко бяха свързани с технологичния сектор. На 26 март 2019 г. това се промени, след като в светлините на прожекторите попадна приемането с 348:274 гласа на Директивата за авторското право в цифровия единен пазар. Интересен момент в цялата процедура беше предварителното гласуване, което трябваше да определи дали ще бъдат допуснати изменения в отделните разпоредби. С по-малко от пет гласа – 317:312 – тази възможност беше отхвърлена, което даде допълнителни аргументи в ръцете на противниците на директивата.


 

А мненията относно правилата, които Директивата за авторското право в цифровия единен пазар въвежда, могат спокойно да бъдат определени като диаметрално противоположни. Особено що се касае до някои нейни разпоредби като чл. 11 и чл. 13 (приети като чл. 15 и чл. 17).

Директивата през погледа на Брюксел

Според официалната позиция на Европейския парламент "Директивата за авторското право в цифровия единен пазар има за цел да гарантира, че творците, издателите на новинарски издания и журналистите ще получават печалби и от онлайн пространството и интернет, както това се случва офлайн”, тъй като в момента остарелите правила възпрепятстват този процес в полза на онлайн платформите и новинарските агрегатори.

Проектът на директива има за цел да задължи големите интернет платформи и новинарски агрегатори (като YouTube или GoogleNews) да плащат на създателите на съдържание (артисти/музиканти/актьори и новинарски издателства и техните журналисти) сумите, които действително им дължат. Нови права или задължения не се създават. Това, което в момента е законно и разрешено за споделяне, ще остане законно и разрешено за споделяне и занапред”, се казва на официалния сайт на ЕП и се акцентира, че по този начин големите онлайн платформи и новинарските агрегатори ще имат повече основания “да сключват справедливи (лицензионни) договори за възнаграждение с творци и медийни предприятия, които предварително са се идентифицирали като притежатели на правата за дадено произведение”.

За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X