Софтуер

Законодателни изисквания променят бизнес моделите

CIO Media

Иван Гайдаров

Главоломното развитие на технологиите и навлизането им във всяка една обществена сфера откри нови хоризонти както пред бизнеса, така и пред потребителите. Тяхното все по-критично значение за развитието и функционирането на обществените отношения обаче отправи сериозно предизвикателство към регулаторните органи на всички нива заради влиянието, което това оказва върху личната сигурност и потребителските права. И отговорът не закъсня, придобивайки израз в множество регулации, които бяха разработени и приети в глобален мащаб.

 

Въпреки че в САЩ също се заговори сериозно за въвеждане на законодателство в защита на неприкосновеността на личните данни и защита на правата на потребителите, Европейският съюз (ЕС) си остава пионер в това отношение с приемането на регламенти, стандарти и регулации като GDPR, PCI DSS и PSD2. Именно върху техните специфики, влиянието им по отношение на бизнеса и начините, по които те трябва да бъдат превърнати от предизвикателство в двигател за създаването на нови бизнес модели, се фокусира и последното издание на проучването “Законодателство в областта на защитата на данни през 2018 и след това” на Canon.

GDPR

За Общия регламент за защита на данните (GDPR), влязъл в сила на 25 май 2018 г., е казано много, но фактът, че дори срещу най-големите компании вече има заведени дела за нарушаване на неговите разпоредби, ясно показва, че темата още дълго време ще бъде актуална.

За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X