Софтуер

ИТ специалистите все още разчитат на електронни таблици при проследяването на активите

Мария Динкова

ИТ специалистите все още разчитат на електронните таблици при проследяването на своите ИТ активи, пише IT Brief. Това показва, че организациите са изправени пред сериозни предизвикателства, когато се опитват да обединят процесите за управлението на ИТ услугите (IT service management, ITSM) и на ИТ активите (IT asset management, ITAM).

Според скорошно проучване, проведено от софтуерната компания Ivanti сред 1600 ИТ експерти, 43% от запитаните използват електронни таблици, за да проследяват ИТ активите. Освен това 56% не управляват целия цикъл на своите активи, което може да доведе до недостиг и да наложи скъпи и ненужни покупки.

Изгубеното време също е неблагоприятно последствие от липсата на обединение между процесите за управление на ИТ услугите и ИТ активите. Почти 30% от анкетираните прекарват много часове всяка седмица, опитвайки се да сверят инвентара с активите, докато 28% губят време, за да се справят с активи извън гаранция и поддръжка.

Половината от участвалите в проучването също така разкриват, че са прекарали време, поправяйки устройства, които още са били в гаранция.

Проучването посочва още, че ИТ експертите са неудовлетворени от наличната информация за активите или данните, до които имат достъп в своята организация.

В допълнение участниците са били запитани дали въвеждат и следят данните за покупка, контакти и/или гаранционни данни като част от своите програми за управление на ИТ активите. Само 39% отговарят с "да", докато мнозинството (42%) посочват "частично", а 19 отбелязват "не".

Според Ivanti това означава, че при повече от 60% от ИТ специалистите липсва ключова информация в техните програми за управление на ИТ активните, като на свой ред това води до неефективна работа.

"Очевидно е, че има място за подобрение, когато става дума за управление на активите. Докато ИТ специалистите започват по-добре да ги следят, сътрудничейки си с другите екипи и разбирайки ползите от комбинирането на процесите за активите и услугите, времевите и финансовите предимства се губят. Причината за това е, че ИТ експертите нямат данните, които са им необходими, за да могат ефективно да управляват и оптимизират своите активи и услуги", споделя Иън Ейчисън, старши продуктов директор в Ivanti.


ИТ специалистите все още разчитат на електронни таблици при проследяването на активите


Проучването дава отговор и на въпроса какво ИТ експертите прогнозират да видят, когато комбинират ITSM и ITAM процесите. Те посочват следните ползи:
  • 63% очакват да имат по-добра видимост на своите ИТ активите
  • 59% очакват повишена ИТ продуктивност
  • 54% очакват оптимизиране на разходите
  • 53% очакват подобрение при доставянето на услугите
"Когато ITSM и ITAM са тясно свързани и интегрирани, много актвиности и процеси стават все по-автоматизирани, ефективни и интерактивни, като по-малко неща могат да бъдат изпуснати. ИТ екипите получават повече информация и са по-добре позиционирани да преминат от активните дейности към по-проактивни практик", заключва експертът.

Ето кои са ключовите изводи от проведеното проучване:
  • 43% от ИТ професионалистите все още проследяват активите в електронни таблици
  • 28% прекарват всяка седмица часове, поддържайки активите извън гаранция
  • 90% от ИТ експертите управляват лаптоп устройствата
  • 24% от ИТ специалистите прекарват всяка седмица часове, сверявайки своите инвентари/активи


X